Vaste lasten blijven stijgen

25 maart 2019

Het Nibud maakte recent bekend dat het gemiddelde Nederlandse huishouden in 2019 meer dan de helft van het inkomen kwijt is aan vaste lasten. Iemand met een modaal inkomen bijvoorbeeld en een huurhuis betaalt maar liefst 55% aan vaste kosten, zo berekende de budgetorganisatie.

Hoogste percentage in tien jaar

De cijfers verzamelde het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) voor hun jaarlijkse Budgethandboek, waarin de gemiddelde inkomsten en uitgaven van de particuliere huishoudens op een rij worden gezet. Tien jaar geleden liet het boek nog heel andere getallen zien, toen lagen de lasten gemiddeld 5% lager. Wat verstaan we precies onder ‘vaste lasten’ en hoe komt het dat ze zo zijn gestegen?

Oververhitte woningmarkt

De vaste lasten bestaan voor een groot gedeelte uit de kosten voor een (koop- of huur)huis, maar ook vervoer,  kinderopvang en bijvoorbeeld verzekeringen vallen eronder. De stijging van de lasten heeft – dat is voor niemand een verrassing – vooral te maken met oververhitte woningmarkt. Hoewel de huizenprijzen het komende jaar iets minder hard zullen toenemen als afgelopen jaar, blijven ze hoog en blijft het aanbod krap.

Geen buffer

Het advies van het budgetinstituut is om niet meer dan 50% van je inkomen uit te geven aan vaste lasten, maar dit wordt dus voor veel huishoudens steeds moeilijker om vol te houden. Nibud maakt zich vooral zorgen over de groeiende groep die er meer dan 60% aan kwijt is, zij hebben bijna geen mogelijkheid om een buffer op te bouwen voor onvoorziene kosten.

Moeite met rondkomen

De zorgen zijn niet ongegrond, het aantal mensen dat hun huur of hypotheek niet (altijd) op tijd kan betalen, is gestegen. In 2012 was het nog zo’n 12%, terwijl dat percentage inmiddels is toegenomen tot 19%. Daarnaast geeft zo’n 40% van de Nederlanders aan dat ze moeite hebben met rondkomen en sparen nauwelijks lukt.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Systeembouw

Bij systeembouw wordt er gebouwd volgens een bepaald systeem. Voorbeelden hiervan zijn betonelementenbouw, houtskeletbouw en stapelbouw.