Klik hier om WhatsApp te openen

Huis kopen: nieuwbouwwoning

Als u een nieuwbouwwoning wilt kopen, waarvan de bouw reeds geheel is voltooid, zijn er nauwelijks verschillen met het kopen van een bestaande woning.  Koopt u een nieuwbouwwoning voordat de eerste paal is geslagen? In dat geval zijn er al kosten voordat u in uw nieuwbouwhuis kunt gaan wonen. Aan de andere kant zijn de totale kosten van de aanschaf van een nieuwbouwhuis lager dan een bestaande woning. Vergelijk zelf de voor en nadelen van het kopen van een nieuwbouwwoning.

Voordelen van een nieuwbouwwoning kopen

 • Het kopen van een nieuwbouwwoning is goedkoper. U hoeft namelijk niet de kosten koper (k.k.) te betalen. Deze kosten bedragen al snel 5 à 6% van de koopsom.
 • De waarde van een nieuwbouwhuis stijgt sneller. Vaak begint deze stijging al tijdens de bouw.
 • In verband met de snelle waardestijging is het vaak makkelijker om een financiering te krijgen. Er gelden ook vaak gunstigere voorwaarden. Bereken uw hypotheek.
 • De GIW-garantie zorgt ervoor dat u zeker weet dat u geen risico loopt in de eerste paar jaar.
 • U kunt de woning geheel naar eigen smaak inrichten en verbouwen.
 • De onderhoudskosten en stookkosten zijn lager.

Nadelen van een nieuwbouwwoning kopen

 • Het duurt jaren voordat uw wijk begroeid is en sfeer uitstraalt.
 • Lotingen maken het een moeilijke en frustrerende klus om de nieuwbouwwoning te bemachtigen die u graag wilt.
 • De woning wordt geheel kaal opgeleverd dus u zult de gehele inrichting moeten verzorgen. Dit geldt ook voor de tuin.
 • De oplevering van een nieuwbouwhuis kan soms wel maanden tot een jaar duren.
 • Meerwerk is vaak erg prijzig maar niet makkelijk te omzeilen.

Vrij op naam

Niet alleen een huis kost geld, maar ook het kopen zelf kost geld. Deze verwervingskosten bestaan onder meer uit notariskosten en belastingen. Vaak staat er achter de prijs van een huis ‘k.k.’ (kosten koper) vermeld. Dit geeft aan dat de verwervingskosten, zo’n 5 à 6% van de koopsom, in dat geval voor rekening van de koper zijn.

Een nieuwbouwwoning wordt bijna altijd ‘v.o.n.’ (vrij op naam) aangeboden. Alle kosten ter verwerving van het eigendom van de woning (notaris- en kadasterkosten) zijn dan al bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de financieringskosten. Deze moeten nog wel worden betaald. De totale verwervingskosten blijven echter een stuk lager dan bij bestaande bouw.

Financiering tijdens of na de bouw

Als u een nieuwbouwhuis koopt dat reeds in aanbouw is, kunnen er al bouwtermijnen zijn vervallen. Bijvoorbeeld bij het gereedkomen van de begane grondvloer of als het dak waterdicht is gemaakt.

Op dat moment bent u niet alleen de grondprijs verschuldigd, maar ook de inmiddels vervallen bouwtermijnen plus een financieringsvergoeding voor de bouwer. Deze vergoeding moet u zien als een onderdeel van de koopsom. Daardoor wordt deze woning duurder dan wanneer u het huis had gekocht vóór de aanvang van de bouw. Daar staat tegenover dat u minder hypotheekrente tijdens de bouw betaalt, omdat de bouwperiode voor u korter is.

De grootste post in de financieringskosten bij het kopen van een nieuwbouwwoning is de hypotheekrente tijdens de bouw. Vanaf het moment dat de hypotheekakte is gepasseerd en u eigenaar wordt van een nieuw te bouwen huis, bent u rente verschuldigd over het totale hypotheekbedrag.

Vraag een offerte aan!