Steeds minder kantoren tot woonruimte verbouwd

12 november 2018

Afgelopen decennium werkte het fantastisch: allerlei leegstaande kantoor- en fabrieksruimtes werden omgebouwd tot woningen. Dit lijkt tegenwoordig wat te stagneren, juist in deze tijden van krapte op de woningmarkt. Afgelopen jaar kwamen er 7.570 van dit soort ‘nieuwe’ woningen bij, 525 minder dan in 2016. Hoe komt dat?

Van kantoorkolos tot appartementencomplex

De financiële crisis en de groeiende invloed van het internet zorgden er ongeveer tien jaar geleden voor dat er veel kantoor- en winkelruimte leeg kwam te staan. Hoewel positief gestemd, zag men ook wel in dat hier – ook na de crisis – waarschijnlijk geen zakelijke partijen meer in zouden trekken. Hoe zou deze ‘loze’ ruimte nog kunnen worden gebruikt? De oplossing was snel gevonden, helemaal toen de overheid in 2012 een aantal wettelijke obstakels uit de weg ruimde. Enorme kantoorkolossen werden omgebouwd tot appartementencomplexen.

Mini-appartementen

Het CBS heeft recent inzicht gegeven in hoe dit transformatieproject de laatste jaren is vormgegeven. In 2017 bijvoorbeeld werden er 1.900 kantoren/fabrieken/winkels omgebouwd tot 7.570 huizen. Bijna altijd worden het huurwoningen, in ieder geval in 90% van de gevallen. Daarnaast is ruim driekwart van de appartementen kleiner dan 50m2 (!).

Nieuwbouw lucratiever

In deze tijden van oververhitting, waarin plaatselijke overheden dol zijn op woorden als ‘inbreiding’ en ‘wijkverdichting’, zou je denken dat het transformeren van winkelpanden, kantoren en fabrieken nog veel verder kan groeien. Toch zijn er twee grote ‘maar’-en: nieuwbouw is tegenwoordig voor ontwikkelaars en bouwers lucratiever dan bestaande complexen ombouwen. Daarnaast zijn alle makkelijk te verbouwen panden het laatste decennium al aangepakt, dus blijven alleen de kostbare uitdagingen over.

Pro-actieve overheid

Hoewel we in oktober al voorzichtig opperden dat leegstaande winkelpanden nu en masse kunnen worden omgebouwd, na een eerdere golf waarin vooral kantoorcomplexen eraan moesten geloven, kent een dergelijke aanpak nog teveel uitdagingen en onzekerheden. Is nieuwbouw dan de oplossing? Wellicht, al zal de lokale overheid dan pro-actiever moeten worden in het verstrekken van bouwvergunningen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Preferente crediteuren

Preferente crediteuren zijn schuldeisers die een voorrecht hebben op alle of bepaalde goederen bij een faillissement, zoals de belastingdienst. De hypotheekhouder is ook een preferente crediteur.