Starters krijgen hulp bij aankoop woning, wat levert het tot nu toe op?

5 februari 2021

Er zijn per januari 2021 verschillende maatregelen genomen om de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters. Is er al een meetbaar resultaat? Worden er bijvoorbeeld meer woningen gekocht door starters? Nauwelijks, zo concludeerde het Hypotheken Data Netwerk (HDN) deze week.

27% hypotheekaanvragen van starters

Ruim 39.000 hypotheekaanvragen werden er in januari gedaan bij geldverstrekkers die zijn aangesloten bij HDN. Ongeveer 27% van de aanvragen waren afkomstig van starters. In december 2020 lag dat percentage nog hoger, zo geeft Hypotheken Data Netwerk aan. Voor de volledigheid: ongeveer 85% van de geldverstrekkers in ons land maakt deel uit van HDN, daar zijn de cijfers op gebaseerd.

De verwachting was dat de genomen maatregelen zouden zorgen voor een toename van het percentage starters op de woningmarkt. De bovenstaande cijfers van januari laten een ander beeld zien.

Voordelige maatregelen

Wat is er dan precies veranderd qua maatregelen voor de starter op de woningmarkt? De grootste verandering: starters (van 18 tot 35 jaar) hoeven geen overdrachtsbelasting meer te betalen bij de aankoop van een huis. Daarnaast is er een extra voordeel voor tweeverdieners: 90% van het ‘tweede salaris’ mag worden meegeteld voor de hypotheek, in plaats van de 80% die in 2020 gold. Tot slot steeg ook de NHG-kostengrens naar €344.500 (tegenover €325.000 vorig jaar).

Kleine verandering

De cijfers van het Hypotheken Data Netwerk laten in ieder geval zien dat geldverstrekkers en tussenpersonen het regelen van de hypotheek voor starters niet hebben uitgesteld tot januari. Wél laten de cijfers toch ook een kleine invloed zien van de genomen maatregelen: de gemiddelde hypotheeksom van starters steeg ten opzichte van december met €4.000 naar €289.000.

Ben jij zelf een starter en wil je profiteren van de aangepaste maatregelen? Maak een afspraak met één van onze experts voor het voordeligste hypotheekaanbod!

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Belastinggrondslag

De belastinggrondslag is de waarde waarover belasting wordt geheven. Een voorbeeld hiervan is de waarde van je woning.