Starters hebben ouders (met geld) hard nodig

10 april 2018

Marktonderzoeker Q&A publiceerde recent de resultaten van een onderzoek die ze deden onder starters en hun ervaringen op (en met) de woningmarkt. Wat blijkt? Ruim een derde van de huizenkopers had afgelopen vijf jaar buiten de eigen hypotheek extra financiële steun nodig om een woning te kunnen kopen.

Extra financiële hulp

Het onderzoeksbedrijf richtte zich in hun research op twee verschillende groepen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar, namelijk: starters die de afgelopen vijf jaar een huis kochten én starters die van plan zijn om binnenkort een huis te kopen. Van die laatste groep verwacht ongeveer 65% dat ze extra financiële hulp nodig hebben. Daarvan is ruim 59% van plan zich hiervoor tot hun ouders te wenden.

Sombere toekomstvisie

Van de groep die afgelopen vijf jaar een huis kocht, had 36% extra financiële steun nodig om hun huis te kunnen bekostigen. Hiervan vroeg weer ongeveer tweederde de ouders om een geldelijk steuntje in de rug. Uit deze cijfers blijkt al dat het voor starters steeds moeilijker wordt om een huis te financieren. 53% van de groep ondervraagden die nog een huis willen gaan kopen, geloven eigenlijk niet dat dat nog lukken gaat, ze zien de toekomst somber in.

Een duurder huis?

Een stuk positiever denken de starters die het afgelopen vijf jaar wél is gelukt een huis te kopen. Nog maar 26% twijfelt eraan of ze onder invloed van de stijgende huizenprijzen in de toekomst een duurder huis kunnen kopen. Toch is dit niet het hele verhaal. Ongeveer 29% vraagt zich af of ze ooit een kostbaarder woning kunnen financieren omdat de hypotheekregels worden aangescherpt.

Kosten koper

Er bleek nog iets verontrustends uit het onderzoek van Q&A. 46% van de ondervraagde starters denkt dat de kosten koper mee kunnen worden gefinancierd in de hypotheek. Dit is sinds begin dit jaar helaas niet meer het geval. Gelukkig was er ook minder zorgelijk nieuws: zo blijkt dat 70% van de ondervraagden de professional de belangrijkste adviseur vinden voor een passende hypotheek, ver te verkiezen boven vader (optie twee) of de eigen bank.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Vertragingsrente

Vertragingsrente kan in rekening worden gebracht door de bouwer als je bouwtermijnen te laat betaalt.