Rutte-III is beter voor huiseigenaar dan voor huurder

31 oktober 2017

Hoewel het nieuwe kabinet besluiten heeft genomen die op het eerste gezicht niet zo positief uitpakken voor de woningeigenaar, zoals het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en de afschaffing van de wet-Hillen, blijkt dat mensen met een huis er komende periode meer op vooruit gaan dan huurders. Hoe zit dit?

Een verschil van 0,6 procent

Het ministerie van Sociale Zaken meent dat woningbezitters een koopkrachtstijging van 1,4 procent gaan doormaken. De huurders blijven daarentegen hangen op 0,8 procent. Ze baseren deze cijfers op onderzoek van het Centraal Planbureau. Dit verschil van 0,6 procent in koopkracht tussen huurder en huiseigenaar was overigens precies even groot voor en na de aanpassingen die in het regeerakkoord zijn gedaan. Welke regels zorgen voor dit verschil van 0,6 procent?

Aflosboete?

De eerder genoemde, voor huiseigenaren nogal ‘negatieve’ plannen, zoals de afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de afschaffing (binnen dertig jaar) van de wet-Hillen, worden door andere plannen ruim gecompenseerd. Eerder werd er nog flink geprotesteerd tegen de afschaffing van voornoemde wet, het werd zelfs een ‘aflosboete’ genoemd. Inmiddels blijkt het dus allemaal op korte termijn in ieder geval mee te vallen.

Welke plannen compenseren?

Het eigenwoningforfait gaat omlaag, waardoor de geplande afbouw van de hypotheekrente wordt gecompenseerd. Daarnaast hebben in verhouding heel veel huiseigenaren een baan, en werkenden krijgen onder Rutte III meer lastenverlichting ten opzichte van eerdere kabinetten. De belangrijkste lastenverlichting is de invoering van de ‘vlaktaks’, waardoor ieder inkomen met hetzelfde percentage wordt belast.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Oriëntatie rente

Met een oriëntatierente kan de rentevastperiode binnen een periode van twee jaar één keer kosteloos worden aangepast als de rente daalt. Vaak geldt daarna een rentevastperiode van tien jaar.