Rabobank past risico-opslag hypotheek automatisch aan

10 december 2019

Het is de eerste grootbank die ervoor kiest om – zonder dat de klant het zelf in de gaten hoeft te houden – de risico-opslag op de hypotheken van hun consumenten aan te passen als ze in een andere risicoklasse vallen. Wat is risico-opslag ook alweer? En wat als je bij een bank zit die niet automatisch corrigeert?

Basisrente en risico-opslag

Even in het kort: je hypotheekrente bestaat uit twee onderdelen: de basisrente en de risico-opslag. Als je meer dan 50% van de woningwaarde leent, rekent de hypotheekverstrekker een bepaald percentage aan risico-opslag. Dit kan oplopen tot wel 0,5%. De hoeveelheid opslag is afhankelijk van de risicoklasse waar je in valt. Heb je een hypotheek met NHG? Dan wordt er in de meeste gevallen geen risico-opslag over je lening berekend.

Verschillende klassen

Hypotheekverstrekkers hanteren ieder eigen risicoklassen, zo heeft de Rabobank drie verschillende klassen en de ING maar liefst elf. Als er een einde komt aan je rentevaste periode checkt de bank of je inmiddels in een andere risicoklasse valt, omdat je bijvoorbeeld veel hebt afgelost of omdat je WOZ-waarde is gestegen. Een lagere risicoklasse kan dan zomaar duizenden euro’s aan rentekosten schelen.

Aanpassingen tijdens de rentevaste periode

Hoewel een hypotheekverstrekker aan het einde van een rentevaste periode wel de risicoklasse wil aanpassen, is het tussentijds veranderen van klasse bij een klein aantal verstrekkers nog onmogelijk. Steeds meer banken, zoals de Rabobank nu ook, passen daarentegen gelukkig automatisch per maand aan in welke risicoklasse je valt, gebaseerd op het bedrag dat je tot dusver hebt afgelost.

Consument zelf verantwoordelijk

Er is ook nog een groep geldverstrekkers daartussenin: zij veranderen de risicoklasse, maar alleen als de klant hier opdracht toe geeft. Juist de grote banken als ABN Amro, ING en SNS – waar een groot deel van de huiseigenaren een hypotheek heeft – werken met dit beleid. Heb jij een lening bij een van deze banken? Houd dan het volgende in de gaten:

  • Zorg dat als je (extra) aflost, je precies genoeg aflost om nét in een lagere risicoklasse te vallen.
  • Is de WOZ-waarde van je woning gestegen? Kijk dan of de hypotheekverstrekker een aanpassing van risicoklasse op basis van de WOZ-waarde accepteert. Zo niet, overweeg dan of een nieuw taxatierapport verschil uitmaakt. In veel gevallen heb je de kosten voor een dergelijke taxatie er snel weer uit door de aanpassing in hoogte van de risico-opslag.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

ABC-akte

De ABC-akte is een akte waarbij een onroerende zaak, een gebouw of woning tweemaal wordt verkocht, eerst door A aan B en dan door B aan C. De zaak wordt …