WOZ-waarde van je huis flink gestegen? Zo maak je er gebruik van

18 februari 2018

Hij is bij veel woningeigenaren alweer op de mat gevallen: de beschikking over de WOZ-waarde van de eigen woning. Dit is de door de gemeente geschatte waarde van het huis op 1 januari 2017. Veel huishoudens krijgen te maken met een gestegen WOZ. Dit heeft nadelen, maar ook zo zijn voordeel.

Meer belasting betalen

Op basis van de WOZ-waarde moet een woningeigenaar de onroerendezaakbelasting aan de gemeente betalen. Stijgt deze waarde, dan stijgt deze belasting ook automatisch. Ook het eigenwoningforfait groeit mee met de stijging van de WOZ, het voornoemde forfait is een percentage van 0,75% van de marktwaarde. Daarnaast heeft de waarde ook invloed op je rioolheffing, de afvalstoffenheffing en je waterschapsbelasting. Samengevat betekent een gestegen WOZ dus dat je meer belasting moet betalen.

Risico-opslag

Toch is er naast de hiervoor beschreven nadelen ook een belangrijk voordeel aan een gestegen WOZ-waarde – en dan met name voor de mensen die een hypotheek hebben zonder Nationale Hypotheek Garantie. Zij betalen namelijk een risico-opslag bovenop hun rente. Deze opslag wordt bepaald door de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de marktwaarde (de WOZ) van het huis. Hierbij gelden verschillende risicoklassen.

Een kleiner risico

Wat heeft een gestegen WOZ-waarde nu te maken met de risicoklassen? Je kunt in een heel andere risicoklasse terechtkomen als de marktwaarde van je huis de laatste tijd flink is gestegen. Dan is de verhouding tussen de WOZ en de hoogte van je hypotheek namelijk veranderd, en loopt de bank een kleiner risico met jouw hypotheek.

Taxatierapport

Als de marktwaarde van jouw huis fors is gestegen en je een hypotheek zonder NHG hebt, klop dan vooral aan bij je hypotheekverstrekker. Meestal is het genoeg om de WOZ-beschikking te laten zien, andere banken willen daarbij ook nog een taxatierapport zien. Sowieso is het goed om je woning nog eens te laten taxeren, omdat de marktwaarde sinds 1 januari 2017 (de peildatum van de WOZ-waarde) vast alweer een paar procent is gestegen, wat weer invloed kan hebben op je te betalen risico-opslag.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Makelaar

Een makelaar bemiddelt bij koop en verkoop van huizen, kantoren, roerende zaken, verzekeringen, op de goederen termijnmarkt of ander roerend, onroerend of registergoed, regelt contracten en (ver)koopafspraken. Een groot deel …