Oversluitboetes nog steeds niet transparant

8 mei 2019

Al sinds maart 2017 is er een wettelijke richtlijn die bepaalt hoeveel boeterente geldverstrekkers in rekening mogen brengen als de klant (vóór einde looptijd) oversluit op een andere hypotheek. Uit onderzoek blijkt nu dat het merendeel van de hypotheekverstrekkers zich hier niet aan houdt.

Teveel boeterente

Vorig jaar al deed de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek naar de richtlijn die ze in 2017 hadden ingesteld. Toen bleek dat nog een groot deel van de geldverstrekkers er eigen berekeningen op nahielden, ze brachten teveel boeterente in rekening. Nu, een jaar later, lijkt er niet zoveel te zijn veranderd, zo blijkt uit onderzoek van een online adviesbureau.

25% zit goed

Per aanbieder werden steekproefsgewijs minstens drie oversluitnota’s bekeken, uitgegeven over de periode van september 2018 tot en met april 2019. Twaalf hypotheekverstrekkers zijn op deze manier onder de loep genomen, en maar drie hiervan houden zich voldoende aan de wettelijke leidraad. Alleen Westland Utrecht, ABN AMRO en de ING zitten goed – zij rekenen geen onnavolgbare bedragen boeterente.

Wettelijke leidraad

In 2017 bleek dat bij veel hypotheekaanbieders de berekening van de oversluitboete niet transparant was, waardoor er systematisch te veel geld werd geïnd. De AFM wilde deze misstanden verder voorkomen door de leidraad in te stellen, die eist dat iedere hypotheekverstrekker een zelfde berekening van boeterente aanhoudt en transparant is hierin naar de klant toe.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Kruislingse premiebetaling

Als je gescheiden privé-vermogens hebt is het verstandig kruislings premie te betalen voor een overlijdensrisicoverzekering. De premies voor de overlijdensrisicoverzekering mogen namelijk niet onttrokken worden aan het vermogen van de …