Klik hier om WhatsApp te openen

NHG Nationale Hypotheek Garantie

Met NHG bent u verzekerd van een hypotheek die past bij uw inkomen. Bovendien loopt u minder financieel risico, mocht het toch misgaan. Maar wat is NHG precies?

NHG: Nationale Hypotheek Garantie

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. U krijgt alleen NHG als uw hypotheek voldoet aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Hierdoor weet u dat u uw maandelijkse hypotheeklasten kunt betalen en ook nog geld over hebt voor boodschappen, verzekeringen en meer. Bovendien beperkt u met NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning.

NHG is vangnet

Soms zijn er situaties waarin u de hypotheek niet meer kunt opbrengen. Bijvoorbeeld bij een scheiding, wanneer u arbeidsongeschikt raakt of geen baan meer heeft. Dan biedt NHG uitkomst. NHG werkt dan als een soort vangnet. NHG zoekt met uw hypotheekverstrekker naar manieren om uw hypotheek weer betaalbaar te maken. Hierdoor kunt u mogelijk in uw huis blijven of in ieder geval een verkoop met verlies voorkomen. Moet het huis toch verkocht worden en is de opbrengst laag? Dan kan NHG uitkomst bieden en de restschuld kwijtschelden.

Voorwaarden NHG

Aan NHG zijn voorwaarden verbonden. Met NHG kunt u maximaal € 325.000 lenen.

Verbouwen met NHG

U mag ook de kosten van een verbouwing meefinancieren met NHG. De benodigde kosten voor de verbouwing of kwaliteitsverbetering moeten worden vastgelegd, bijvoorbeeld in het taxatierapport, in een bouwkundig rapport of een eigen specificatie.

NHG & BKR

Mocht u een huis met verlies verkopen, blijft er een restschuld over. Uw hypotheekverstrekker meldt dit bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Vervolgens dient de geldverstrekker het bedrag in bij NHG. Mogelijk scheldt NHG het verlies kwijt. Hierdoor houdt u geen restschuld over. Wel blijft uw naam nog vijf jaar geregistreerd bij het BKR. Dit heeft geen invloed op een nieuwe lening met NHG.

WEW

De organisatie achter NHG is de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Deze stichting is ooit opgericht door het voormalige Ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het WEW wil het eigenwoningbezit bevorderen en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de NHG.

Uw hypotheekadviseur kan u alles vertellen over een hypotheek met NHG.

Waarmee kunnen we je helpen?