Kosten hypotheekadvies

Hypotheekadvies nodig? Een gedegen hypotheekadvies, gegeven door een deskundig adviseur, brengt kosten met zich mee. Advies wint u in bij een Erkend Hypotheekadviseur. Dat kan bij een bank, een hypotheekketen of een zelfstandige hypotheekadviseur. Overigens verdwijnt de term Erkend Hypotheekadviseur. Erkend Hypotheekadviseurs zijn per 1 januari Erkend Financieel Adviseurs. Die hebben de juiste diploma’s om deskundig advies te kunnen geven over uw complete financiële situatie.

Welk hypotheekadvies?

Voor het afsluiten van een hypotheek kiezen de meeste huizenkopers voor het advies van een hypotheekadviseur. U kunt naar een adviseur van een bank, die bemiddelt in de producten van deze bank. Een zelfstandig hypotheekadviseur of een adviseur van een hypotheekadviesketen bemiddelt voor meerdere geldverstrekkers. Een goede (zelfstandige) hypotheekadviseur is volstrekt onafhankelijk en kan een hypotheek in principe bij alle geldverstrekkers onderbrengen. U kunt met meerdere hypotheekadviseurs een eerste, oriënterend, gesprek aangaan. Aan een eerste gesprek zijn vaak geen kosten verbonden maar dat kunt u checken bij de desbetreffende adviseur.

Minder kosten

Een bank berekent over het algemeen minder kosten voor hypotheekadvies dan een zelfstandig hypotheekadviseur. Dit heeft mede te maken met het feit dat de adviseur bij een bank de klant alleen informeert over de eigen producten. Het kan dus zijn dat er goedkopere hypotheken zijn maar dat u daar niet over geïnformeerd wordt. Een zelfstandig hypotheekadviseur of een keten vergelijkt alle hypotheekaanbieders met elkaar.

Overzicht kosten

Sinds 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor complexe financiële producten, waaronder hypotheken. Verzekeraars en banken mogen de kosten van het adviseren en het bemiddelen niet meer in de producten verwerken. De kosten voor advies zijn sindsdien een stuk transparanter geworden. Vrijwel alle banken hebben op hun website een overzicht staan van de kosten van het hypotheekadvies. Bij een zelfstandig hypotheekadviseur kunt u daar ook om vragen. Bij een bank betaalt u meestal tussen de 1.000 en 2.000 euro, bij een zelfstandig hypotheekadviseur tussen de 2.000 en 3.000 euro. Het bedrag hangt af van de mate van advies en de handelingen die gedaan moeten worden door de adviseur. Hoe complexer de hypotheek of oversluiting, hoe duurder u uit bent. Starters betalen bijvoorbeeld vaak minder dan doorstromers of ondernemers.

Eisen hypotheekadviseur

Een hypotheekadviseur die in het bezit is van de juiste vakdiploma’s van Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) en beschikt over up-to date-kennis mag zich Erkend Hypotheekadviseur noemen. Erkend Hypotheekadviseurs worden per 1 januari Erkend Financieel Adviseurs. Erkend Hypotheekadviseurs worden momenteel bijgeschoold en getraind, zodat zij per 1 januari allemaal de titel Erkend Financieel Adviseur krijgen.

Erkend Financieel Adviseur

Een Erkend Financieel Adviseur is net als een Erkend Hypotheekadviseur gespecialiseerd in hypotheekadvies en in het bezit van vakdiploma’s en moet jaarlijks zijn of haar kennis bijspijkeren. Erkend Financieel Adviseurs kunnen een breder advies geven dan een hypotheekadvies. Zij nemen uw hele financiële situatie door.

Hypotheekadvies nodig? U kunt ook met een van onze hypotheekadviseurs in gesprek gaan.

Over hypotheken

Bedenktijd

Nadat de koopovereenkomst is gesloten heeft de koper van de woning een bedenktijd van minimaal twee weken om de koop ongedaan te maken zonder opgaaf van redenen. Eerder was de …