Kan de risico-opslag van jouw hypotheek omlaag?

29 maart 2018

De Consumentenbond voert er al een tijdje actie tegen: risico-opslag die niet (snel genoeg) verandert naarmate de hypotheek  verder wordt afgelost. Wat is risico-opslag ook alweer? En: wat kun je doen tegen een te hoge ‘renteopslag’?  

Basisrente en risico-opslag

Even in het kort: je hypotheekrente bestaat uit twee onderdelen: de basisrente en de risico-opslag. Als je meer dan 50% van de woningwaarde leent, rekent de hypotheekverstrekker een bepaald percentage aan risico-opslag. Dit kan oplopen tot wel 0,5%. De hoeveelheid opslag is afhankelijk van de risicoklasse waar je in valt. Heb je een hypotheek met NHG? Dan wordt er in de meeste gevallen geen risico-opslag over je lening berekend.

Verschillende klassen

Hypotheekverstrekkers hanteren ieder eigen risicoklassen, zo heeft de Rabobank drie verschillende klassen en de ING maar liefst elf. Als er een einde komt aan je rentevaste periode checkt de bank of je inmiddels in een andere risicoklasse valt, omdat je bijvoorbeeld veel hebt afgelost of omdat je WOZ-waarde is gestegen. Een lagere risicoklasse kan dan zomaar duizenden euro’s aan rentekosten schelen.

Aanpassingen tijdens de rentevaste periode

Hoewel een hypotheekverstrekker aan het einde van een rentevaste periode wel de risicoklasse wil aanpassen, is het tussentijds veranderen van klasse bij een aantal verstrekkers nog onmogelijk. Steeds meer banken passen daarentegen gelukkig automatisch per maand aan in welke risicoklasse je valt, gebaseerd op het bedrag dat je tot dusver hebt afgelost. Er is ook nog een groep geldverstrekkers daartussenin: zij veranderen de risicoklasse, maar alleen als de klant hier opdracht toe geeft.

Gestegen WOZ-waarde

Voor de eerste groep, waarin de bank tussentijds niet de risicoklasse wil aanpassen, loont het de moeite om de mogelijkheden tot overstappen te bekijken. Voor de laatste twee groepen nog enkele tips:

  • Zorg dat als je (extra) aflost, je precies genoeg aflost om nét in een lagere risicoklasse te vallen.
  • Is de WOZ-waarde van je woning gestegen? Kijk dan of de hypotheekverstrekker een aanpassing van risicoklasse op basis van de WOZ-waarde accepteert. Zo niet, overweeg dan of een nieuw taxatierapport verschil uitmaakt. In veel gevallen heb je de kosten voor een dergelijke taxatie er snel weer uit door de aanpassing in hoogte van de risico-opslag.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Woningwet

Voorschriften voor de volkshuisvesting zijn opgenomen in de woningwet. De wet geeft voorschriften aan voor woningbouw en ook voor de geldelijke steun van gemeente en rijk voor woningbouw.