Klik hier om WhatsApp te openen

Is het inmiddels makkelijker om van negatieve BKR-registratie af te komen?

1 februari 2018

Afgelopen zomer eiste (destijds) minister Dijsselbloem van het Bureau Krediet Registratie dat ze vóór het einde van het jaar met een nieuwe werkwijze moesten komen. Het BKR bleek zich niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) te houden, het moest eenvoudiger worden voor mensen om van hun (negatieve) BKR-registratie af te komen. Recent presenteerden ze een nieuwe werkwijze, maar of hiermee het ‘probleem’ is opgelost?

Negatieve codering

Ongeveer 10 miljoen mensen hebben een BKR-registratie. Dit komt doordat alle bedrijven die kredieten verstrekken, zoals KPN (bij de aankoop van een telefoon) en bijvoorbeeld de H&M verplicht zijn kredieten vanaf €250 te melden. Als je als consument een betalingsachterstand oploopt, krijg je een negatieve codering, die nog vijf jaar ná het aflossen van de gemaakte schuld in het register blijft staan. In deze periode kun je meestal geen hypotheek afsluiten bij een bank.

Oproep tot aanpassing werkwijze

Van dit soort ‘disproportionele noteringen’ (een klein bedrag niet op tijd hebben betaald, waardoor je voor jaren gestraft wordt) moet een consument zonder tussenkomst van de rechter af kunnen komen, zo was in 2011 besloten. Dit had het BKR begin 2017 door aanpassing in reglementen onmogelijk gemaakt, wat het NRC afgelopen zomer ontdekte. Hierop riep de voormalige minister van Financiën, Dijsselbloem, het BKR op om hun werkwijze aan te passen.

Vragenlijst moet helpen bij belangenafweging

Heel recent werd deze nieuwe werkwijze gepresenteerd. Het BKR komt met een vragenlijst voor de kredietverstrekker die de negatieve codering eerder invoerde én de codering ongedaan kan maken (zonder tussenkomst van de rechter). De vragenlijst moet ze helpen een belangenafweging te maken. Een belangrijk onderdeel van deze vragenlijst is dat de consument moet aantonen dat hij/zij geen hypotheek kan krijgen door de negatieve BKR-registratie. Dit moet zelfs expliciet op hun hypotheekafwijzing staan.

Verzwijgen van echte reden hypotheekafwijzing

Nu ontdekte het NRC iets venijnigs: het BKR heeft net voor het presenteren van deze nieuwe werkwijze, kredietverstrekkers via de mail geïnstrueerd om consumenten nooit te vertellen dat ze door een negatieve codering geen hypotheek kunnen krijgen. Dit moeten ze dus vooral niet op de hypotheekafwijzing zetten. Hierdoor is het voor de consument nog altijd bijna onmogelijk om zijn negatieve BKR-registratie te verwijderen – hij kan nooit bewijzen dat hij hierdoor geen hypotheek kan krijgen.

Hierdoor zal de eerdere kredietverstrekker sowieso minder snel overgaan tot verwijdering van de negatieve codering. Dan moet er toch weer een rechter bij komen kijken, iets dat Dijsselbloem juist hoopte te voorkomen met zijn oproep aan het BKR.

Reactie BKR

De woordvoerder van het BKR nuanceert bovenstaande alinea in een reactie naar hypotheekrente.nl:

‘Graag geef ik aan dat deze constatering feitelijk onjuist is. Stichting BKR heeft haar kredietverstrekkers erop geattendeerd de juiste redenen aan de consument te communiceren. De adviescommissie van (brancheorganisaties van de) deelnemers heeft geconstateerd dat de communicatie naar de consument bij afwijzing van krediet verbeterd moet worden. Consumenten willen begrijpen waarom een krediet is afgewezen. Daarbij is het van belang te communiceren dat zij niet aan de acceptatiecriteria van de kredietverstrekker voldoen in plaats van te verwijzen naar de BKR-registratie.’

Auteur: Francis Boer