BKR moet werkwijze aanpassen

21 september 2017

Minister Dijsselbloem wil dat het Bureau Krediet Registratie vóór het einde van het jaar een nieuwe werkwijze heeft. Mensen die ten onrechte een BKR-registratie hebben gekregen, moeten deze eenvoudiger kunnen laten verwijderen.

BKR houdt zich niet aan Wpb

Naar aanleiding van een onderzoek van het NRC, bleek in augustus dat het BKR zich niet houdt aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Naar aanleiding hiervan stelde de SP Kamervragen. Hierop gaf minister Dijsselbloem aan dat particulieren die er geregistreerd staan op eenvoudige wijze, zonder tussenkomst van de rechter, van de registratie af moeten kunnen komen als blijkt dat deze onterecht is.

Positieve registratie

In het BKR-register zijn 10,25 miljoen Nederlanders opgenomen. Een kredietverstrekker is namelijk  verplicht om kredieten vanaf 250 euro te registreren bij het BKR. Neem je bijvoorbeeld een telefoonabonnement mét een  (prijzig) mobieltje, wordt ook jij opgenomen in het BKR-bestand. Dan is er verder nog weinig aan de hand. Het grootste gedeelte van de geregistreerden, zo’n 93%, heeft een positieve registratie. Als jij op tijd je telefoonabonnement betaalt, of de rekening van die mooie design-stoel die je op aflossing kocht, blijft de registratie positief.

Impact van een negatieve BKR-registratie

Toch heeft zo’n 7% inmiddels een negatieve BKR-registratie. Bijvoorbeeld doordat hij/zij herhaaldelijk zijn telecomabonnement niet heeft betaald, of pas na een paar aanmaningen die ene rekening voldeed. Een negatieve BKR-registratie heeft grote gevolgen. Nog vijf jaar na betaling van de openstaande rekening blijft deze negatieve registratie zichtbaar. In deze periode kun je bijvoorbeeld bij de meeste banken geen hypotheek afsluiten.

Belangenafweging

Vanwege de grote impact oordeelde de Hoge Raad al in 2011 dat de kredietverstrekker  verplicht is tot een belangenafweging. Als het bijvoorbeeld gaat om een registratie van een kleine, uiteindelijk afgeloste schuld die leidt tot het afwijzen van een hypotheek, kan op grond van deze uitspraak van de Hoge Raad de negatieve registratie verwijderd worden.

Tegemoetkomen aan wens minister

Door een aanpassing in het reglement van de BKR, werd zo’n belangenafweging vanaf februari vrijwel onmogelijk. Minister Dijsselbloem roept het BKR op om zijn reglement en werkwijze aan te passen. Hoewel Dijsselbloem formeel geen zeggenschap heeft over de BKR (omdat de stichting niet onder de Rijksoverheid valt), heeft het BKR al aangegeven te gaan onderzoeken hoe ze aan de wens van de minister tegemoet kunnen komen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Bouwfinanciering

Een nieuw te bouwen huis wordt in termijnen betaald. Bij deze bouwfinanciering wordt eerst de grond betaald en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op …