Huurprijs neemt steeds verder toe

10 september 2019

Het CBS maakte recent bekend dat de huurprijzen dit jaar harder zijn gestegen dan in 2018. Vorig jaar juli waren de huren ten opzichte van het jaar ervoor 2,3% gestegen, dit jaar maar liefst 2,5%. Hoe komt dit?

Inflatie

In het FD legt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit dat de sterke huurstijging voornamelijk komt door de toegenomen inflatie. Het zit namelijk zo: in de sociale huursector mogen de huurprijzen van woningen niet meer verhoogd worden dan de inflatie (+ een kleine opslag). De vrije sector heeft hier weinig mee te maken, ze hoeft hier in principe niets mee, maar volgt in de praktijk juist graag de sociale sector.

Minder huurverlaging

Naast de hogere inflatie is er nog een reden waarom de gemiddelde huur hard is gestegen. Dit jaar heeft namelijk een kleinere groep een huurverlaging gekregen dan in 2018. Vorig jaar werd nog bij 18,6% van de huurhuizen de prijs verlaagd of bleef gelijk, in 2019 is dit nog maar bij 14,3% van de huurders het geval.

Verhoging bij wissels

Als we specifiek naar de vrije sector kijken, steeg de gemiddelde huur met 3,3% – dit tegenover 3,1% in 2018. Je zou dan verwachten dat de huurprijzen bij een wissel van bewoner(s) flink toeneemt, maar dat valt mee ten opzichte van vorig jaar. In 2018 gingen de huren bij wissels namelijk nog 9,6% omhoog, terwijl dit percentage nu op ‘maar’ 8,2% ligt.

In deze tijden van fikse huurstijgingen en historisch lage hypotheekrente, is het op lange termijn voordeliger om een huis te kopen. Wil je een hypotheek afsluiten? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Beroepschrift

Een beroepschrift is een schriftelijk protest bij een hogere overheidsinstantie of administratieve rechter tegen een overheidsbeslissing. Bij de belastingkamer van het gerechtshof kan een fiscaal beroepschrift ingediend worden.