Hausse op de huizenmarkt in buitenland voorbij

11 januari 2018

In verschillende Europese landen is de oververhitte woningmarkt aan het afkoelen. De huizenprijzen in onder andere Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk dalen hard. Hoe komt dit? En: wat zijn de vooruitzichten voor Nederland?

Kelderende huizenprijzen

Met name in Zweden kelderen de huizenprijzen gestaag,  in de afgelopen drie maanden daalden ze met zo’n 7%, iets dat de centrale bank – die uitging van een stabilisering van de woningprijzen – niet had zien aankomen. Mogelijk moet de overheid maatregelen nemen om de Zweedse nationale banken te beschermen.

Een neerwaartse trend

In Noorwegen liepen de huizenprijzen in december 0,5% terug in vergelijking met de maand ervoor, en in het Verenigd Koninkrijk 0,6%. Dit zijn minder schokkende cijfers dan in Zweden, maar ook hier lijkt er sprake te zijn van een neerwaartse trend.

Waar komt de prijsdaling vandaan?

De regels voor de hypotheekleningen zijn in Zweden en Noorwegen verscherpt, en in het Verenigd Koninkrijk lijkt de afgekoelde woningmarkt te maken te hebben met de Brexit. In Zweden bijvoorbeeld mag een lening maximaal 85% van de woningwaarde bedragen. Daarnaast moeten starters op de woningmarkt in Zweden die meer dan 4,5 keer hun bruto-inkomen lenen, vanaf 2018 verplicht sneller aflossen.

Daling huizenprijzen in Nederland?

Hoewel de hypotheekregels in Nederland nog een stuk minder streng zijn dan in een land als Zweden, zullen ook hier de aangescherpte regels invloed hebben op de woningmarkt. Tot een vrije val van 7% zal het voorlopig niet komen, en de hausse op de huizenmarkt lijkt voorlopig nog niet ten einde. Maar op den duur, met de plannen van kabinet Rutte om de hypotheekrente te versoberen, zal ook hier een lichte – en misschien wel welkome – daling merkbaar zijn.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Registergoed

Een registergoed is een goed waarvan de overdracht of vestiging moet worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers. Het omvat alle onroerende en bepaalde roerende zaken, alsmede bepaalde rechten …