Gemeenschappelijke groen voor betaalbare woningen

31 juli 2019

Nieuwbouw wordt te duur, dus kopers en huizenbouwers haken af, zo was recent in het nieuws. Hardop wordt er nagedacht over mogelijke oplossingen, onder andere door Ingeborg de Jong, voorvrouw van Timpaan woningontwikkeling in het FD, die daar pleit voor meer gedeelde leefruimte.

Inspiratie uit de geschiedenis

Directeur De Jong is zelf ontwikkelaar in de Randstad, en herkent het probleem van te hoge grondprijzen, vooral in de steden. Huizen worden steeds maar kleiner, volwaardige woningen lijken moeilijker te realiseren. Buitengebied aan de rand van de stad zou bijvoorbeeld meer bebouwd kunnen worden, zo opperde (zelfs) Staatsbosbeheer laatst.  De woningontwikkelaar oppert iets anders en haalt haar inspiratie uit de bouwgeschiedenis.

Moderne hofjeswoningen

In grote, oude steden zie je ze voornamelijk in het centrum: zogenaamde hofjes. Vroeger aangelegd door bijvoorbeeld de kerk om ouden van dagen in te huisvesten. Bewoners maken gezamenlijk gebruik van de binnentuin en onderhouden die ook samen. De Jong meent dat zo’n oud voorbeeld juist nu kan inspireren. ‘Niet iedereen een tuin, maar gemeenschappelijk gebruik van goed onderhouden groen, dat scheelt ruimte en daarmee kosten.’

Nog meer delen

Niet alleen groen kan op een dergelijke manier worden gedeeld, maar ook andere voorzieningen, zoals een energievereniging, of een deelauto voor de buurt. Zodra je namelijk iets op deze manier deelt, hoef je het zelf niet te kopen, dat scheelt weer vaste lasten. Deze manier van bouwen en nadenken over de leefomgeving biedt niet alleen financiële, maar ook sociale voordelen. Gedeelde voorzieningen vergroten immers de gemeenschapszin, iets wat ons land – waarin de kloof tussen verschillende bevolkingsgroepen steeds groter wordt – goed kan gebruiken.

Afbeelding: Hofje van Willem van Heythuyzen, gesticht in 1650, Haarlem

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Verzekeringnemer

De verzekeringnemer is de contractpartij van de verzekeraar en degene die in beginsel de premie betaalt. Er kunnen meerdere verzekeringsnemers zijn voor een polis. De verzekeringnemer is de persoon die …