Eigenwoningproblematiek voorbij door nieuwe wetgeving?

8 februari 2018

Recent heeft staatssecretaris Snel ingestemd met een eenvoudige oplossing voor de problemen van stellen rond het eigenwoningverleden (o.a. het renteaftrekverleden). Hij keurt goed dat partners die elk de helft van een huis kopen en elk de helft van een eigenwoningschuld aangaan, niet te maken krijgen met een beperking van de (aftrekbare) eigenwoningrente.

Eigenwoningverleden

Als een stel een woning wil kopen en één van de twee al een eigenwoningverleden heeft, kan dat grote invloed hebben op de renteaftrek. Er kan dan een, zoals staatssecretaris Menno Snel benoemt ‘niet beoogde beperking van renteaftrek optreden.’ Wat maakt precies dat dit optreedt? Het kan onder andere het gevolg zijn van een (nog) bestaande eigenwoningreserve of het niet compleet kunnen voortzetten van een bestaande eigenwoningschuld.

Door de helft

Nu heeft het ministerie van Financiën besloten dat het leed (de beperking van de renteaftrek) kan worden gedeeld. En zoals we weten is gedeeld leed half leed. Partners kunnen vanaf nu (met terugwerkende kracht tot belastingjaar 2013) hun eigenwoningverleden door de helft delen. Ze nemen dan allebei de helft op zich, en pas daarna wordt de individuele eigenwoningschuld bepaald.

 

Wat heeft dit voor zin?

Als je als partners gebruikmaakt van deze regeling, kan het overgangsrecht voor een bestaande eigenwoningschuld waarschijnlijk in hogere mate herleven – wat qua financiën in heel veel situaties gunstig uitpakt. Dus de deling van het eigenwoningverleden levert in de meeste gevallen een gezamenlijk financieel voordeel op.

Let wel op: als je gebruik wil maken van deze regeling moet de woning in een 50%-50% verdeling aankopen en ook de hypotheek moet gelijk over de beide partners zijn verdeeld.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Voorlopige teruggave

Je kunt de belastingdienst verzoeken om een voorlopige teruggave als je verwacht dat de verschuldigde inkomstenbelasting lager zal zijn dan de op het loon ingehouden loonbelasting. De teveel ingehouden belasting …