ECB stopt met opkopen obligaties: wat betekent dit voor u?

18 juni 2018

De Europese Centrale Bank maakte recent bekend dat het bedrag dat ze maandelijks in obligaties stoppen (zo’n €30 miljard) vanaf september waarschijnlijk wordt gehalveerd. Als de inflatie zich ontwikkelt zoals verwacht, stopt de ECB vanaf 2019 helemaal met obligaties opkopen. Wat is hiervan het gevolg voor de huizenkoper en -bezitter?

Pas in september 2019

De plannen van de Europese Centrale Bank hebben nog niet direct invloed op de hypotheekrente van  individuele huizenkoper, zo stellen verschillende woningmarktkenners ons gerust. Als het gehele opkoopprogramma in januari 2019 stopt, wordt de officiële rente pas in september 2019 verhoogd. Dit is later dan waar vele hypotheekverstrekkers rekening mee hebben gehouden.

Voorlopig juist laag

Voor nu houdt het in dat de lange rente juist in deze juni-maand – de meest populaire periode om een huis te (ver)kopen – wat daalt. De ECB blijft voorlopig het geld van aflossingen op obligaties weer in nieuwe obligaties investeren, waardoor de lange rente voorlopig sowieso relatief laag blijft. Maar er zijn nog andere redenen waarom we ook op de langere termijn niet bang hoeven zijn voor een enorme stijging van de hypotheekrente.

Geen hele procentpunten

Zo zegt hoogleraar woningmarkt aan de TU in Delft  in een artikel op RTL-Z: ‘Er is zoveel geld beschikbaar voor investeringen, dat verandert niet met het afbouwen van het opkoopprogramma.’ Hij meent dat de rente vast iets oplopen gaat onder invloed van de maatregelen van de ECB, maar dat het niet om hele procentpunten zal gaan.

Minder afhankelijk van de ECB

De laatste jaren zijn er ontzettend veel geldverstrekkers bijgekomen, wat een voordelige invloed zal hebben op de hypotheekrente. Zo zijn pensioenfondsen en verzekeraars steeds actiever op de hypotheekmarkt. Zij zijn minder afhankelijk van de ECB dan de grootbanken, de traditionele geldverstrekkers.

Daling rentemarge

De grote concurrentie op de hypotheekmarkt zal er tot slot waarschijnlijk voor zorgen dat de rentemarge die de geldverstrekkers rekenen nog verder daalt. De laatste 3,5 jaar is de marge al van 2,25% naar 1,25% gedaald. Dat komt doordat de verstrekkers efficiënter werken én doordat het risico van geld lenen is gedaald door de economische groei van de laatste tijd.

Toch durft niet iedere econoom de hypotheekrente-toekomst zonnig in te zien. Er spelen veel factoren mee die we nog niet kunnen voor- en overzien, zo menen zij. Wij, van Hypotheekrente.nl, zijn voorlopig hoopvol.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Vervreemdingssaldo

Onder vervreemdingssaldo wordt verstaan de verkoopprijs van de oude woning verminderd met de eigenwoningschuld en de verkoopkosten.