Comeback van de gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek?

Comeback van de gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek?
30 november 2017

Nog meer interessant hypotheeknieuws vanuit de Tweede Kamer: recent werd er een motie aangenomen die de regering oproept om te onderzoeken of de verplichting tot aflossing van een hypotheek verlaagd kan worden tot 70% in plaats van de geldende 100%.

Spitsuur van het leven

De motieschrijvers Bart Snels van Groen Links en Elbert Dijkgraaf van de SGP zien mogelijkheden om de gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek terug te brengen op de markt. Dit om de lasten van de aflossingsverplichting te verlichten voor huizenbezitters ‘in het spitsuur van hun leven.’

Afschaffing van aflossingsvrije hypotheek

In 2013 werd verplicht gesteld dat woningeigenaren die willen profiteren van de hypotheekrenteaftrek, hun uitstaande lening binnen dertig jaar volledig aflossen. Deze regel werd ingesteld nadat in 2008 (en de jaren daarop) vele huizen onder water kwamen te staan, juist doordat mensen destijds de populaire aflossingsvrije hypotheek afsloten. Door de maatregel die in 2013 werd genomen, lopen hypotheekverstrekkers vanzelfsprekend ook minder risico.

Geen inhoudelijke reden

De motieschrijvers Snels en Dijkgraaf gaan tegen de voornoemde maatregel in. Ze stellen dat met het verplichten van binnen dertig jaar de complete hypotheek aflossen, je mensen juist op hoge kosten jaagt in een periode dat het leven al duur genoeg is. In die gestelde dertig jaar is er voor de huizenbezitter buiten deze maatregel geen inhoudelijke reden om veel af te lossen.

Risico’s beperkt

De indieners van de motie menen terecht dat ook wanneer een hypotheek voor maar 70% wordt afgelost, de mogelijke risico’s voor de hypotheekverstrekker én de woningeigenaar beperkt. De Kamer is het hiermee eens en stemde in met de motie, waarop de regering nu een onderzoek gaat instellen naar de haalbaarheid van het voorstel.

Alleen de partijen D’66 en het CDA stemden tegen de motie. De laatstgenoemde partij diende zelf een motie in, die op een ander terrein pleit voor aanpassing in de hypotheekregels.

 

Blijf op de hoogte van de laatste rentewijzigingen

Meld u aan voor onze rentealerts.

Meer nieuws

Vraag week 23: “Voor wie is de woonlastenfaciliteit bedoeld en wat houdt het precies in?”
Vertrouwen in woningmarkt door lage hypotheekrente
‘Paleisje’ nabij het Vondelpark
Nieuwe regels voor hypotheekverstrekking
Populariteit woningvideo’s neemt toe

HOUTEN – Verkopers van woningen gaan nu het steeds langer duurt om woningen te verkopen, over op andere methodes. Zo neemt op internet de woningvideo een grote vlucht.Makelaarsvereniging NVM geeft … lees meer

Voorbehoud bouwkundige keuring bij nieuw modelkoopcontract
Over hypotheken

E-biljet

Het E-biljet kunt u gebruiken voor de aangifte voor de inkomstenbelasting als u naast inkomen uit dienstbetrekking en privé-gebruik auto, aftrekposten heeft zoals reisaftrek, eigen woning en ziektekosten.