Hypotheekbegrippen

Begrippenlijst Z

Selecteer een van de begrippen uit de lijst aan uw linkerhand.

Over hypotheken

Omslagheffing

De omslagheffing is de heffing die door de waterschappen aan de eigenaren van onroerende zaken wordt berekend om de kosten voor het kwantiteitsbeheer en de waterkering te dekken.