Hypotheekbegrippen

Begrippenlijst Z

Selecteer een van de begrippen uit de lijst aan uw linkerhand.

Over hypotheken

Bezwaarschrift

Een bezwaarschrift is het schriftelijk indienen van een bezwaar tegen een beslissing bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.