Zorgen rond de aflossingsvrije hypotheek

13 juni 2017

Over 14 jaar is het zover: de hypotheekrenteaftrek voor leningen die in 2001 al liepen komt te vervallen. Deze 30-jaartermijn geldt voor veel aflossingsvrije hypotheken. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangegeven bezorgd te zijn over de grote groep huizenbezitters met een dergelijke hypotheek: komen zíj – en de hypotheekverstrekkende banken niet in de problemen in 2031?

 

Wel of niet in de risicogroep?

De AFM wil dat de banken er alles aan doen om de potentiële problemen en de omvang ervan in kaart te brengen. Dit blijkt voor de hypotheekverstrekkers nog niet zo makkelijk: de cruciale gegevens van klanten hebben ze (nog) niet tot hun beschikking. Het is lastig na te gaan wie er wel of niet in de risicogroep zit, wie in 2031 wél of niet zijn hypotheek kan afbetalen of in ieder geval zijn rente blijft betalen.

Hooguit tienduizenden klanten

Er zijn in ons land rond de 1,1 miljoen huishoudens met een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek. Volgens DNB staat er voor 350 miljard aan dit soort hypotheken uit. Zelf lijken de grote banken zich niet zo’n zorgen te maken over wanbetalers en financiële problemen in 2031. Een medewerker van de ING verwoordt het zo: ‘Elke tien à vijftien jaar ververst een groot deel van de portefeuille zich, vooral door verhuizingen en oversluitingen. Zo lost het zich vanzelf voor een groot deel op.’ De probleemgroep zou uit hooguit tienduizenden klanten bestaan.

Eis om harde cijfers

De banken zijn wél bang voor de eis van het AFM om harde cijfers die de omvang van het potentiële probleem duiden. Ze zijn bang dat er zoveel medewerkers in moeten worden gezet om klanten te benaderen, dat hun hypotheekapparaat vastloopt. Toch lijkt de AFM onverbiddelijk: er zijn datapunten nodig, die de banken zelf moeten achterhalen bij hun klanten.

Eerst de risicogroep

Van de AFM mogen de hypotheekverstrekkers wel eerst beginnen met de klanten die het meeste risico lopen. Dat zijn huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek van meer dan 100% van de woningwaarde, die al dichtbij de einddatum zitten. Maar uiteindelijk moeten ze een veel grotere groep onder de loep nemen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Overstapfaciliteit

De overstapfaciliteit biedt je de mogelijkheid om gedurende het eerste jaar of de eerste twee jaren een hypotheek met variabele rente om te zetten in een hypotheek met een rentevastperiode, …