Zo gaat het met de starter op de woningmarkt

20 mei 2019

De Rabobank presenteerde recent hun kwartaalbericht met daarin boeiende cijfers over de (aspirant-)koopstarter en de huizenmarkt. In het rapport komt naar voren dat er een grote kloof is tussen de maximale hypotheek die hij/zij kan krijgen en de verkoopprijs van een huis. Het scheelt gemiddeld zelfs een ton.

Hypotheek vs. verkoopprijs

De economen van de Rabobank berekenden voor verschillende provincies in ons land de gemiddelde maximale hypotheek van een koopstarter. Dat bedrag deelden ze door de gemiddelde verkoopprijs van een doorsnee huis in die provincie. Het resultaat liegt er niet om. Bijvoorbeeld in Gelderland kan een starter maar 63,4% van zo’n gemiddeld huis met z’n maximale hypotheek betalen.

Zuid- of Noord-Holland

In Zuid-Holland lijken starters het ’t beste voor elkaar te hebben, daar kunnen ze gemiddeld toch zeker 74,4% van een gemiddelde woning met een hypotheek betalen. De inkomens liggen in deze provincie vrij hoog, maar de huizenprijzen vallen er relatief gezien mee. In Noord-Holland komen aspirant-koopstarters juist het moeilijkst aan een woning, daar kunnen ze precies 57,8% van een gemiddelde woning via hypotheek financieren.

Jonger dan 35

Uit het rapport van de grootbank blijkt verder dat het aandeel kopers dat jonger is dan 35 jaar steeds verder afneemt. In 2009, tijdens de crisis, viel nog 59% van de huizenkopers in die leeftijdscategorie. Inmiddels is dit percentage gedaald naar 43,8%, terwijl juist de groep 45-plussers die een woning koopt steeds verder toeneemt.

Huren of kopen?

Ondanks de pijnlijke kloof tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid voor starters, heeft zeker de helft van de 35-minners met verhuisplannen zijn zinnen gezet op een koopwoning. Dit heeft natuurlijk vooral te maken met de huurprijzen in de vrije sector, die maar blijven stijgen. Velen willen weg uit hun te dure huurhuis, maar kunnen niet genoeg sparen om een koopwoning te financieren.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Ouderlijke boedelverdeling

Ouders maken over en weer een testament en zo wordt vastgesteld wie wat krijgt. Dit wordt de ouderlijke boedelverdeling genoemd. Dit testament geldt alleen bij vererving tussen ouders en (klein)kinderen.