Woningverkoop gaat hard bergafwaarts

24 oktober 2018

Het Kadaster publiceerde recent woningmarktcijfers van de maand september. Die zijn op z’n zachtst gezegd zorgwekkend. Het aantal verkochte huizen en hypotheken is namelijk hard omlaag gegaan ten opzichte van het jaar ervoor.

Van krap naar krapper

Het inmiddels niet meer te negeren: de woningmarkt is krap en wordt steeds krapper. De cijfers van het Kadaster onderstrepen dit verhaal: er zijn maar liefst 20,3% minder woningen in september 2018 verkocht vergeleken met dezelfde maand het jaar ervoor. Ook het aantal verstrekte hypotheken is flink afgenomen, met 10,8%.

Starters de dupe

Het Kadaster heeft onderzocht hoe deze cijfers zich verhouden tot het percentage woningen dat per leeftijdscategorie wordt gekocht. Starters hebben het meeste last van de oververhitte huizenmarkt, binnen deze groep worden er 23,8% minder huizen verkocht dan vorig jaar. Bij 35 tot 45-jarigen is dit percentage iets lager, maar nog steeds heel hoog: 20,2%. Zelfs in de seniorencategorie zie je dat de huizenverkoop flink afneemt, met maar liefst 14,5%.

Woonagenda in de prullenbak

Naar aanleiding van onder andere deze cijfers stelde de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs) dat de Woonagenda die eerder door het ministerie van BZK is opgesteld, de prullenbak in kan. Er moet namelijk nog veel meer (om)gebouwd en ontwikkeld worden om de stilvallende markt weer in beweging te krijgen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Verzekerde

De verzekerde is de persoon op wiens leven een overeenkomst gesloten wordt. De uitkering is afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde. Een verzekering kan op meerdere levens …