Woningmarktpartijen presenteren WONEN 4.0

30 mei 2012

HOUTEN – Wonen 4.0 is het integrale plan van woningmarktpartijen om de woningmarkt uit het slop te trekken, te hervormen en perspectief te bieden. Aan het plan werkten mee: Vereniging Eigen Huis, huurdersorganisatie Woonbond, de branchevereniging van woningcorporaties Aedes en de makelaarsorganisaties NVM, VBO en VastgoedPro. Het plan bevat maatregelen die zich vanaf 2015 over een lange periode uitstrekken.

De partijen bestempelen in het plan drie belangrijke maatregelen, welke zij noodzakelijk achten om de woningmarkt los te trekken.

In de eerste plaats wordt in het plan beschreven dat de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar geleidelijk dient te worden afgebouwd. De Hogere hypotheeklasten die afschaffing van deze regeling met zich mee brengt worden gecompenseerd met geleidelijk lagere IB-tarieven. Ook pleit men voor afbouw van het eigenwoningforfait en afschaffing van de overdrachtbelasting.

Als tweede geven de samenwerkende woningmarktpartijen aan dat de huren van woningen die onder marktniveau liggen geleidelijk dienen te worden verhoogd. De hogere huren worden eveneens gecompenseerd door lagere IB-tarieven.

Als derde en laatste maatregel dragen de organisatie aan dat er een Woontoeslag geïntroduceerd zal moeten worden in Nederland. Hierbij gaat het om een nieuwe vorm van steun voor lagere en bescheiden middeninkomens in zowel de huur- als koopsector. Huishoudens die de lasten van een passende huur- of koopwoning niet kunnen opbrengen kunnen dan aanspraak maken op een dergelijke toeslag.

Het idee achter de maatregelen is dat de huishoudens die dit nodig hebben worden gesteund door middel van Woontoeslag, terwijl de huishoudens die nu worden ‘overbedeeld’ dankzij hypotheekrenteaftrek of relatief lage huurprijzen wat van hun voordelen moeten inleveren.

Bron: Fintool

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Beneficiair aanvaarden

Beneficiair aanvaarden is het aanvaarden van de nalatenschap onder de voorwaarde dat je niet aansprakelijk bent voor schulden die groter zijn dan de bezittingen.