Woningmarkten internationaal steeds meer verweven

18 april 2018

Het Internationaal Monetair Fonds deed onderzoek naar de wereldwijde stabiliteit van het financiële systeem en kwam recent naar buiten met de resultaten. Hierin waarschuwen ze vooral dat woningmarkten mondiaal steeds meer zijn verbonden en verweven. Een ontwikkeling die het fonds zorgen baart.

Kwetsbare mondiale economie

Een crisis op de ene woningmarkt slaat tegenwoordig sneller over op de andere, zo ontdekte het IMF, wat de economie in z’n geheel kwetsbaar maakt. De situatie op de woningmarkt heeft namelijk grote invloed op het functioneren van de rest van de economie. Natuurlijk worden huizenprijzen nog steeds voor een groot deel bepaald door lokale factoren als belastingen, regelgeving en demografie. Maar een andere factor wordt steeds belangrijker.

Internationale vastgoedinvesteerders

Het IMF neemt onder andere de Amsterdamse huizenmarkt als voorbeeld om die relatief ‘nieuwe’ factor te illustreren. De woningen zijn hier schreeuwend duur, dat komt natuurlijk door plaatselijke particulieren die onder invloed van de stijgende economie een mooi huisje kunnen kopen. Maar, en daar komt de genoemde factor om de hoek kijken, steeds meer internationale vastgoedinvesteerders bewegen zich op de Amsterdamse huizenmarkt en investeren miljoenen.

Internationale gevolgen

Het voorbeeld van Amsterdam is vergelijkbaar met veel grote steden van ontwikkelde economieën. De woningmarkten van deze steden zijn sterk verweven met de financiële markt. Mochten de financiële condities in één zo’n stad achteruit gaan, zullen de huizenprijzen daar snel dalen. Dit heeft weer invloed op de internationale woningmarkt, juist omdat er zoveel internationale vastgoedinvesteerders zijn.

Voorzichtig macro-economisch beleid

Hoe kunnen we die mondiale afhankelijkheid van de huizenmarkten aan elkaar verkleinen? Het IMF meent dat door voorzichtig macro-economisch beleid te voeren, landen zelf invloed kunnen houden op de ontwikkeling van de (huizen)prijzen.

De IMF waarschuwt voor nog iets: ze vindt de harde stijging van de woningprijzen op dit moment verdacht lijken op de periode vóór de laatste grote financiële crisis. In Nederland bijvoorbeeld stijgen de huizenprijzen met minstens 8%, alleen in Ierland stijgen de prijzen van woningen nog harder.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Eigenwoningreserve

De eigenwoningreserve is het bedrag dat bij de verwerving van een nieuwe woning uit eigen middelen betaald moet worden. Het vervreemdingssaldo wordt opgenomen in de eigenwoningreserve. Dit laatste vervalt voor …