‘Woningmarkt terug op niveau voor de crisis’

9 februari 2017

Met bijna 215.000 transacties en een koopprijsstijging van 6 procent op jaarbasis zijn we voor de markt van bestaande koopwoningen weer terug op het niveau van 2007, meldt de NVM. Daarmee kan 2016 de boeken in als het beste jaar voor de koopwoningmarkt sinds het uitbreken van de woningmarktcrisis in 2008. Dit staat in de Monitor Koopwoningmarkt over het vierde kwartaal van 2016.

Koopprijzen stijgen in recordtempo

De mediane verkoopprijs van alle door NVM-makelaars verkochte woningen is fors opgelopen in het vierde kwartaal van 2016 (+3 procent) en komt over heel 2016 uit op bijna 9 procent. Een zelfde beeld is te zien bij de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van alle transacties (gepubliceerd door het Kadaster en het CBS). De PBK is in het jaar 2016 met circa 6 procent gestegen. Achter deze landelijk gemiddelden gaan wel behoorlijke regionale verschillen schuil. De verkoopprijzen stijgen namelijk sneller in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht en sneller in de grotere steden, dan in andere delen van het land.

Krapte vormt bedreiging

Het was al langer duidelijk dat de koopwoningmarkt steeds minder ruim werd, maar eind 2016 is er zelfs weer sprake van een zeer krappe woningmarkt. Huizenkopers konden op de markt van bestaande koopwoningen gemiddeld slechts kiezen uit zes te koop staande woningen en op de nieuwbouwmarkt gemiddeld nog maar uit drie woningen. Het geringe aanbod van te koop staande woningen vormt niet alleen een bedreiging voor het aantal transacties in de komende kwartalen, maar leidt in het laatste kwartaal van 2016 ook mede tot een tempering van het vertrouwen in de koopwoningmarkt onder woonconsumenten. Er is weer sprake van een ‘verkopersmarkt’.

Iets minder vertrouwen

In het vierde kwartaal van 2016 is de Marktindicator van VEH voor het eerst sinds anderhalf jaar zelfs licht gedaald. De woonconsumenten hebben met name minder gunstige verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de hypotheekrente, veroorzaakt door de lichte stijging van deze rente in de maanden november en december. Nu de hypotheekrente in januari 2017 toch weer licht naar beneden is bijgesteld, is de verwachting dat het vertrouwen vooralsnog niet verder zal wegzakken, mits het aanbod van nieuwe en bestaande koopwoningen kan worden vergroot.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Modelregeling verkoop huurwoningen

De modelregeling verkoop huurwoningen is opgesteld door overkoepelende organisaties van woningbouwverenigingen en de Vereniging Eigen Huis. Deze regeling bevat spelregels voor de verkoop van huurhuizen aan huurders.