Woningmarkt moet nu worden aangepakt

2 juli 2008

Houten – De problemen op de woningmarkt moeten nu worden aangepakt en niet over een paar jaar, aldus het Nirov. Het Nirov is om dit te bereiken de campagne Anderewoningmarkt.nu gestart.

Er worden een aantal live-debatten gehouden over de woningmarkt en verder kan iedereen terecht op de speciale website Anderewoningmarkt.nu. In januari 2009 zal het Nirov vervolgens met aanbevelingen komen. Het Nirov (Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting) is een vereniging voor professionals in de ruimtelijke ontwikkeling van stad, land en regio.

De Nederlandse woningmarkt zit al jaren vast. Als oplossing hiervoor zijn al aangedragen het aanpassen van regels voor huurprijzen en hypotheekrenteaftrek. Het kabinet heeft echter afgesproken dat aan beide gevoelige onderwerpen in deze kabinetsperiode niet getornd wordt. Hierdoor blijft de woningmarkt in ieder geval tot de verkiezingen in 2010 vast zitten.

Nirov-voorzitter Henri Lenferink vindt dit onverantwoord. "Voor starters is een eerste koophuis steeds vaker onbetaalbaar. De doorstroming in de huursector stagneert. En tussen huurhuis en koophuis gaapt een gat. Wij menen dat we een deel van de problemen op de woningmarkt nu al kunnen aanpakken, zonder direct aan hypotheekrenteaftrek of het huurstelsel te tornen. Er is dus geen enkel excuus om langer te wachten", aldus Lenferink.

Met de campagne Anderwoningmarkt.nu wil het Nirov het debat op gang brengen tussen politici, beleidsmakers, woningbouwers en andere professionals. Er zijn partijen die niet over huurbeleid of hypotheekrenteaftrek willen praten. Door middel van deze campagne worden zij uitgedaagd om aan te geven hoe zij de woningmarkt dan in beweging willen krijgen.

Bron: Metro

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Meldingsplicht bouwwerk

Voor bouwwerken geldt tegenwoordig geen meldingsplicht meer. Als je aan alle voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet, mag je bouwen zonder dit bij de gemeente te melden. De meldingsplicht gold tot …