Woningmarkt jaaroverzicht

13 januari 2011

HOUTEN – In 2010 is de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen in Nederland stabiel gebleven. Ook waren de verkoopaantallen ongeveer gelijk aan die van 2009. Dit maakte de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) donderdag bekend.

In de eerste twee kwartalen van 2010 liepen de huizenprijzen enigszins op, echter was er in het derde kwartaal sprake van een lichte daling, welke de eerdere stijging teniet deed.
In het vierde kwartaal werd gemiddeld 230.000 euro betaald voor koopwoningen. Dit was ongeveer evenveel als in de laatste maanden van 2009.

In 2010 werden bijna 95.000 woningen verkocht door NVM-makelaars, dit is 0,9% meer dan in 2009. Op de gehele Nederlandse woningmarkt zijn het afgelopen jaar naar schatting 128.000 woningen verkocht, wat ongeveer evenveel is als in 2009.

NVM-voorzitter Ger Hukker signaleerde een lichte opleving in het vierde kwartaal van 2010. “We merken dat consumenten weer durven te bewegen. Er is een ruime keuze en de betaalbaarheid is goed. Bovendien heeft het nieuwe kabinet een einde gemaakt aan de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en een stringent economisch beleid aangekondigd. Dit ‘Rutte-effect’ lijkt zijn weerslag te vinden in de verbeterde verkoopcijfers.”

Het woningaanbod is het afgelopen kwartaal verder toegenomen. Halverwege het vorige kwartaal hadden NVM-makelaars ruim 144.000 woningen te koop staan. Voor het begin van de financiële crisis waren dit er nog 97.000. Hukker geeft echter aan dat het grote aanbod een belemmering is voor de woningmarkt. “Er zit een steeds grotere prop van moeilijk verkoopbare woningen in de markt. Die prop belemmert een vlot herstel.”

 Nog een obstakel voor herstel van de woningmarkt is de terughoudendheid van banken met het geven van hypotheken. Dit wordt onder anderen veroorzaakt door het strengere toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarnaast zijn ook de eisen voor een hypotheek met NHG-garantie aangescherpt.

Voor 2011 verwacht de NVM dan ook wederom een moeilijk jaar voor de woningmarkt. Verwacht wordt dat het aantal verkopen op hetzelfde niveau zal blijven en de prijzen mogelijk licht zullen dalen.

Bron: Nu.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Koopakte

Een koopakte is een koopovereenkomst van onroerend goed waarbij de koper een consument is en een overeenkomst die schriftelijk moet worden vastgelegd. In de koopakte neemt men onder andere de personalia, …