Woningmarkt in Nederland vs. Europa

15 mei 2019

Zo vlak voor de Europese Verkiezingen publiceert het CBS, in samenwerking met Eurostat het onderzoek Nederland langs de Europese meetlat. Op verschillende thema’s (zowel economisch als maatschappelijk) is bekeken hoe ons land het doet vergeleken met andere EU-lidstaten. Wij waren natuurlijk vooral geïnteresseerd in het thema ‘huizenprijzen’.

Sinds de crisis

Het CBS heeft in de eerste plaats gekeken naar de ontwikkeling van de huizenprijzen in de afgelopen tien jaar. De financiële crisis hakte er vooral op de Nederlandse woningmarkt flink in, rond 2012-2013 zakten de huizenprijzen met 20% ten opzichte van 2008. Maar relatief snel daarna stegen ze ook weer. In 2018 liggen de woningprijzen 4% hoger dan vóór de crisis.

Vergelijkingen

Gemiddeld ligt de verkoopprijs van een huis in Europa inmiddels 12% hoger dan in 2008, maar er zijn grote verschillen tussen de lidstaten. In een aantal landen had de crisis bijna geen invloed op de huizenprijzen, zoals in Zweden, waar de prijzen maar bleven door stijgen en nu 70% hoger liggen dan tien jaar geleden. In andere landen is bijna het tegenovergestelde aan de hand. In Spanje bijvoorbeeld liggen de prijzen 19% onder het niveau van 2008.

Eigen huis

Ook keek het CBS naar het percentage eigenwoningbezit in Nederland en Europa. Bijna 70% van onze bevolking heeft een eigen huis, dat is volgens Europese maatstaven een klein percentage. In bijvoorbeeld de voormalige Oostbloklanden is aandeel huiseigenaren heel hoog, in West-Europese landen juist lager.

Veel hypotheken

Tot slot nog iets opvallends: Nederland heeft (van de 28 EU-lidstaten) de meeste woningeigenaren die een lening of hypotheek op hun eigen huis hebben. Ook in Zweden en Denemarken is het aantal hypotheekhouders relatief hoog, maar in de meeste andere Europese landen is het aantal eigen woningen die belast zijn met een hypotheek maar half zo groot.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Sloopvergunning

Een sloopvergunning is de vergunning die voor het slopen van een gebouw vereist is. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden met betrekking tot de veiligheid.