Woningeigenaren zijn optimistisch

30 juli 2009

HOUTEN – Woningeigenaren blijken volgens het Woonbericht van de ING positief over hun toekomst, ondanks het oplopen van de werkloosheid naar 9 procent eind volgend jaar. Slechts 6 procent acht de kans op werkloosheid groot.

Woningeigenaren die een inkomensdaling tegemoet zien, verwachten niet direct in de problemen te komen. Een groot deel (41 procent) denkt de daling op te kunnen vangen met spaargeld of inkomen van de partner. Daarnaast worden extra werken (15 procent) en hulp van vrienden of familie (12 procent) als oplossingen genoemd.

Wanneer de hypotheeklasten echt niet meer te betalen zijn, zou 35 procent van de woningeigenaren de woning verkopen. Het grootste deel verwacht dat met de verkoop de hypotheek kan worden afgelost. Ruim zestig procent denkt na verkoop en aflossing van de hypotheek zelfs een bedrag over te houden, gemiddeld EUR 40.000. Een kwart van de woningeigenaren verwacht precies voldoende te hebben om de hypotheek af te lossen en 13 procent denkt met een restschuld te blijven zitten. Deze restschuld zou gemiddeld EUR 26.500 bedragen.

Overigens neemt ING sowieso een verandering in het consumentenvertrouwen waar. Zo vindt 70 procent van de starters dit een goed moment om een woning te kopen, dit percentage is sinds 2006 niet zo hoog geweest. Voor driekwart van de starters is dan wel van belang dat er bovenop 100% van de executiewaarde van de woning ook geld geleend kan worden voor kosten koper en eventuele verbouwingkosten.

Bron: Metro

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Vooraftrek van belasting

Hypotheekrente mag door een eigenwoningbezitter worden opgevoerd als aftrekpost voor de inkomstenbelasting. In de meeste gevallen is het mogelijk de belastingaftrek vooraf te verrekenen (vooraftrek van belasting) met de loonbelasting. …