Woningeigenaar kan woonlasten niet meer aan

10 april 2009

HOUTEN – Steeds meer woningeigenaren kunnen hun woonlasten niet meer voldoen. Dit is gebleken uit cijfers van de WEW, de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

In het eerste kwartaal van 2009 had een kwart meer huishoudens betalings- achterstanden dan in dezelfde periode in 2008. Betalingsachterstanden kunnen uiteindelijk leiden tot een gedwongen verkoop van de woning.

De WEW werkt samen met het ministerie van VROM en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan een soepele betaalregeling voor woningeigenaren die in financiële problemen zijn gekomen.

Bron: rtl.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Bouwbesluit

De minimale technische eisen waaraan een bouwwerk moet voldoen, worden in het bouwbesluit beschreven. Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van …