Woningbezitters hebben weinig kennis van belastingzaken

18 januari 2008

Uit een onderzoek van de VEH onder huiseigenaren komt naar voren dat de kennis van belastingzaken rond de eigen woning niet groot is. Meer dan de helft van de ondervraagde huiseigenaren weet niet wat onder "bijleenregeling" moet worden verstaan.

Slechts bij 10 % van de respondenten was de tern "Kapitaalverzekering eigen woning" maar bekend. De termen "fiscaal partnerschap" en "box 1" en "box 3" scoren echter wel goed, met respectievelijk 90% en 80%. Aangezien er in het verleden veel fouten zijn gemaakt mbt de bijleenregeling, was de belastingdienst hier niet verbaasd over.

In het onderzoek werd kwam ook aan bod hoe goed wij onze financiële administratie bijhouden. Daarbij gaf 50% van de ondervraagden aan dat zij een goede administratie heeft en deze zelfs regelmatig bijwerkt, 47% geeft aan redelijk netjes te zijn, maar niet altijd alles nauwkeurig bij te houden. De overige 3% zegt ronduit slordig te zijn.

bron: VEH

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Maatschappelijke gebondenheid

In sommige gemeenten is maatschappelijk gebondenheid met een gemeente of regio bepalend voor het ontvangen van een huisvestingsvergunning.