Wonen in een omgebouwd kantoor, fabriekspand of winkel

16 november 2017

In 2016 zijn er maar liefst 8000 woningen gerealiseerd in voormalige kantoren, winkels en fabriekspanden. Dit is (maar) een fractie meer dan het jaar ervoor, zo meldde het CBS recent. Vooral in steden als Den Haag, Eindhoven en Amsterdam hebben veel fabrieks- en kantoorpanden eraan moeten geloven.

9% van het totaal aantal huizen

Tussen 2012 en 2016 zijn er bijna 34.000 woningen (om)gebouwd. De 8000 getransformeerde woningen vormen in 2016 zo’n 9% van de huizen die in totaal dat jaar op de markt kwamen. Het zijn voornamelijk kantoorpanden die zijn omgebouwd, meer dan de helft van de getransformeerde woningen bevinden zich in een voormalig kantoorpand. Maar ook oude winkelpanden zijn goed voor zo’n 900 ‘nieuwe’ woningen. Daarnaast zijn zo’n 700 huishoudens de trotse bezitter van een woning in een fabriekspand.

Binnenstedelijke panden worden woningen

In de stad Eindhoven worden in vergelijking de meeste panden getransformeerd tot woningen. Maar liefst 785 woonplekken zijn daar gerealiseerd. De krapte op de woningmarkt heeft ertoe geleid dat de projectontwikkelaarsorganisatie Neprom en de vereniging middelgrote steden een verdrag hebben gesloten. Hierin wordt ingezet op het transformeren van binnenstedelijke panden tot woningen.

Een kostpaar proces

Neprom komt hiermee voor een grote uitdaging te staan door ingewikkelde regelgeving als het gaat om mobiliteit, bodemsaneringen, het verplaatsen van actieve bedrijven enzovoort. Het is een tijdrovend en kostbaar proces, maar wel de moeite waard, zo meent de Rabobank. Volgens een eerder uitgebracht rapport van hen zou 2 miljoen vierkante meter kantooroppervlak omgebouwd kunnen worden tot zo’n 35.000 woningen. Andere bedrijven laten een tegengeluid horen, bijvoorbeeld makelaarsvereniging Dynamis. Volgens hen is ook de vraag naar kantoren flink gestegen, zodat er weinig ruimte overblijft om te verbouwen tot woningen.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Aankoopsom

De aankoopsom is de overeengekomen prijs voor de aankoop van een woning, die in het koopcontract is opgenomen. Deze prijs komt tot stand door onderhandelingen tussen de kopende en verkopende partij …