Wijzigingen NHG per 1 januari

14 november 2013

HOUTEN – Met ingang van 1 januari 2014 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd op het gebied van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De premie die betaald dient te worden wanneer huizenkopers een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) afsluiten, gaat omhoog. Met ingang van 2014 betaalt men 1 procent van het hypotheekbedrag, waar dit tarief nu nog op 0,85 procent ligt. Dit maakte NHG-directeur Karel Schiffer onlangs bekend. Het is niet voor het eerst dat de kosten voor het afsluiten van een hypotheek met NHG stijgen. Zo lag dit tarief in 2011 nog op 0,7 procent van het hypotheekbedrag. 

Een andere verandering houdt in dat banken vanaf volgend jaar risico lopen op NHG-hypotheken. Schiffer geeft aan dat er een eigen risico komt voor de banken van 10 procent. 

Binnenkort kunnen huizenkopers tevens hun restschuld bij verkoop van hun woning meefinancieren in een nieuwe hypotheek met NHG. Vooralsnog was dat niet mogelijk, maar de regels hiervoor worden op verzoek van het kabinet per 1 januari aangepast door het Waarborgfonds Eigen Woningen. De regeling geldt voor woningen die verkocht worden onder een al bestaande NHG-lening. 

Aan deze nieuwe regeling zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zo moet het totaalbedrag onder de actuele kostengrens van de NHG blijven. Wanneer een deel van de restschuld hier toch bovenuit komt, dient dit buiten de NHG te worden gefinancierd. 

De bovengrens ligt momenteel op €290.000 en zal per 1 juli 2014 omlaag gaan naar €265.000. Een jaar later zal de grens nogmaals dalen en wel naar €245.000 en in 2016 naar €225.000.

Belangenbehartiger Vereniging Eigen Huis heeft aangegeven positief te zijn over bovengenoemde wijzigingen. Voornamelijk voor mensen die hun woning verkopen, een restschuld hebben en vervolgens kleiner gaan wonen kunnen er veel baat bij hebben, aldus een woordvoerder. 

 

Bron: NOS.nl 

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Overstapfaciliteit

De overstapfaciliteit biedt je de mogelijkheid om gedurende het eerste jaar of de eerste twee jaren een hypotheek met variabele rente om te zetten in een hypotheek met een rentevastperiode, …