Wijzigingen NHG per 1 januari 2012 – Deel 3

24 november 2011

HOUTEN – Vanaf 1 januari 2012 zullen er een aantal wijzigingen van kracht zijn in de Voorwaarden & Normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Zowel de wijzigingen die op u als consument van toepassing zijn als de wijzigingen aan het adres van de geldverstrekker, worden op www.hypotheekrente.nl allemaal voor u op een rij gezet.

Vandaag: de wijzigingen met betrekking tot pensioenleeftijd, energiebesparende voorzieningen & erfpactcanon.

 

Pensioenleeftijd

In verband met de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020, zal ook de leeftijdsgrens waarop men dient aan te tonen wat de inkomsten zullen zijn na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, bijgesteld worden van 56 naar 57 jaar.

 

Energiebesparende voorzieningen

In lijn met het advies van NIBUD onlangs uitbracht, is het bedrag dat, in het geval van energiebesparende maatregelen, buiten de NHG-toetsing kan worden gelaten verhoogd van €6.500,- naar €8.000,-. Eveneens dit bedrag mag buiten de NHG-toetsing worden gelaten wanneer het de aankoop van een woning betreft met een bestaand energielabel A++. In een dergelijk geval hoeft er geen specificatie te worden overlegd.

Erfpachtcanon

Indien er sprake is van een erfpachtconstructie waarbij de canon in een vooraf vastgelegde periode zal oplopen van een lage canon aan het begin van deze periode naar een hoger canon aan het eind van deze periode, dient er bij de NHG-toetsing  rekening te worden gehouden met het gemiddelde bedrag van het totaalbedrag dat betaald dient te worden over de periode dat de canon oploopt.

Bron: NHG

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Optie

Een optie is een tijdelijke overeenkomst tussen verkoper en aspirant-koper, waarbij de aspirant-koper gedurende een periode het eerste recht van koop heeft tegen een afgesproken prijs. De verkoper verkoopt in …