WhatsApp-buurtpreventiegroepen effectief

6 juli 2016

Ook woninginbrekers verheugen zich op de zomervakantie. Tijdens de zomervakantie zoeken veel Nederlanders de zon op. Dit betekent dat huizen leeg staan en straten onbewoond lijken: een snoepwinkel voor woninginbrekers. En thuiskomen in een leeg huis wil niemand. De WhatsApp-buurtpreventiegroep kan uitkomst bieden!

Preventiegroep werkt

De WhatsApp-buurtpreventiegroepen schieten het laatste jaar als paddestoelen uit de grond. En met succes, zo blijkt uit onderzoek van InShared. Maar liefst vier op de tien WhatsApp buurtpreventiegroepen hebben hun diensten al bewezen. In de provincie Gelderland en Limburg is de term ‘digitale buurtwacht’ al breed omarmd; één op de vijf inwoners (22 procent) is daar al lid van een dergelijke groep.

216417-Whatsapp-Buurtpreventie-01-701cd4-large-1467626294

Bijdragen aan veilige buurt

Uit het onderzoek van InShared blijkt dat meer dan de helft van alle Nederlanders (64 procent) graag wil bijdragen aan een veiligere buurt en ook openstaat voor deelname aan een digitale buurtpreventiegroep. De provincies Gelderland (22 procent), Limburg (22 procent) en Friesland (18 procent) zijn koplopers als het gaat om deelname aan WhatsApp-buurtpreventiegroepen en maken daar veelvuldig, en met succes, gebruik van.

Veiliger gevoel

Meer dan de helft van de Nederlanders (56 procent) geeft aan zich veiliger te voelen wanneer een digitale buurtpreventiegroep in de buurt actief is. Met name ouderen (64 procent) geven aan daar behoefte aan te hebben en ook meer dan de helft van alle Nederlandse vrouwen zegt dat een digitale buurtwacht in hun buurt meer dan welkom is (60 procent).

216414-Whatsapp-Buurtpreventie-02-7b4e8f-large-1467626294

Werking digitale buurtwacht

Via WhatsApp geven buren onveilige situaties aan elkaar door en zo vormen ze een extra paar ogen en oren voor de politie. Als een buurtbewoner een verdachte situatie signaleert, wordt de buurt met een bericht op de hoogte gesteld. Buren kunnen er samen voor kiezen om de verdachte persoon aan te spreken of, bij ernstige gevallen, de politie in te schakelen.

Auteur: Jolanda van den Berg

Over hypotheken

Gebouwde eigendom

Gebouwde eigendom is alle eigendom die is gebouwd of bebouwd.