Wat te doen met een te hoge WOZ-waarde?

28 januari 2020

Hij valt bij woningeigenaren binnenkort op de mat: de beschikking over de WOZ-waarde van de eigen woning. Dit is de door de gemeente geschatte waarde van het huis op 1 januari 2019. Veel huishoudens krijgen te maken met een gestegen WOZ. Maak je bezwaar, of gebruik je dit in jouw voordeel?

Flink meer belasting

De WOZ-waardes zijn, zo maakte het CBS bekend, in 2018 met gemiddeld 7,8% gestegen, maar in bijvoorbeeld Rotterdam met maar liefst 16%. Op basis van de WOZ-waarde moet een woningeigenaar de onroerendezaakbelasting aan de gemeente betalen. Ook het eigenwoningforfait groeit mee met de stijging van de WOZ, het voornoemde forfait is een percentage van 0,65% (in 2019, 0,60% in 2020) van de marktwaarde. Daarnaast heeft de waarde ook invloed op je rioolheffing, de afvalstoffenheffing en je waterschapsbelasting. Samengevat betekent een gestegen WOZ dus dat je flink meer belasting moet betalen.

Ongeveer de helft gehonoreerd

Veel mensen zijn het niet eens met de hoogte van hun WOZ-waarde en willen bezwaar indienen. Dit doen ze steeds vaker via bedrijven die werken op basis van no cure, no pay. Inmiddels wordt ongeveer een derde van de bezwaarschriften door deze bedrijven ingediend, maar je kunt dat natuurlijk ook zelf doen. Loont dat nu een beetje, een bezwaar indienen? In veel gevallen wel, zo merkt de Waarderingskamer op. In de afgelopen jaren werd tussen de 40% en 50% van de bezwaarschriften gehonoreerd.

Risico-opslag

Toch is er naast de hiervoor beschreven nadelen ook een belangrijk voordeel aan een gestegen WOZ-waarde – en dan met name voor de mensen die een hypotheek hebben zonder Nationale Hypotheek Garantie. Zij betalen namelijk een risico-opslag bovenop hun rente. Deze opslag wordt bepaald door de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de marktwaarde (de WOZ) van het huis. Hierbij gelden verschillende risicoklassen.

Een kleiner risico

Wat heeft een gestegen WOZ-waarde nu te maken met de risicoklassen? Je kunt in een heel andere risicoklasse terechtkomen als de marktwaarde van je huis de laatste tijd flink is gestegen. Dan is de verhouding tussen de WOZ en de hoogte van je hypotheek namelijk veranderd, en loopt de bank een kleiner risico met jouw hypotheek.

Taxatierapport

Als de marktwaarde van jouw huis fors is gestegen en je een hypotheek zonder NHG hebt, klop dan vooral aan bij je hypotheekverstrekker. Meestal is het genoeg om de WOZ-beschikking te laten zien, andere banken willen daarbij ook nog een taxatierapport zien. Sowieso is het goed om je woning nog eens te laten taxeren, omdat de marktwaarde sinds 1 januari 2019 (de peildatum van de WOZ-waarde) vast alweer een paar procent is gestegen, wat weer invloed kan hebben op je te betalen risico-opslag.

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Successiewet

De successiewet is een wet die de fiscale gevolgen bij vererving of schenking regelt.