Wat te doen met de NHG?

12 oktober 2011

HOUTEN – Minister De Jager van financiën wil per 1 januari de verhoogde bovengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) weer op het oude niveau brengen. Als het aan het CDA ligt blijft de bovengrens voor de Nationale Hpotheek Garantie zoals deze nu is, op het verhoogde niveau van 350.000 euro. De minister heeft dan ook aangegeven de voor- en nadelen op een rij te gaan zetten.

Momenteel staan er in Nederland zo’n 950.000 NHG-garanties uit, welke in totaal ruim 136 miljard euro aan hypothecaire leningen dekken. Ondanks de grote populariteit van NHG zijn de banken in ons land minder enthousiast. Sinds 1 augustus jongstleden volgen de meeste banken dan ook niet langer de NHG-normen, maar de onderling opgestelde gedragscode.

De Rabobank heeft zelfs aangegeven grotendeels van de NHG-regeling af te willen. Dit omdat voornamelijk kleinere concurrenten hier nu van profiteren. Tevens vindt de Rabobank dat de garantie door de consument voornamelijk gebruikt wordt om lagere hypotheeklasten te bedingen, zonder NHG zou de bank hogere hypotheekrentes kunnen rekenen. De Rabobank ziet echter wel nog een rol weggelegd voor de hypotheekgarantie in krimpgebieden.

Bron: Fintool.nl

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Splitsingsakte

Door middel van een door de notaris opgestelde splitsingsakte ontstaat het appartementsrecht. Deze akte dient in de openbare registers ingeschreven te worden.