Wat kenmerkt de groep die gebruikmaakt van de wet-Hillen?

6 februari 2018

In Nederland hebben 4,3 miljoen huishoudens een eigen woning. Hiervan maakte 22% in 2016 gebruik van de vrijstelling van het eigenwoningforfait, dat (nog ) mogelijk wordt gemaakt door de wet-Hillen. Dit onderzocht het CBS, en ze ontdekten onder andere dat het doorsnee vermogen van die bewuste 22% ruim 93 duizend euro was. Wat ontdekten ze nog meer?

Wat hield de wet-Hillen ook alweer in?

Deze wet maakt het mogelijk dat mensen die hun hypotheek bijna of helemaal hebben afgelost, geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. Dat eigenwoningforfait is een klein percentage van de WOZ-waarde van je huis. Meestal komt het neer op zo’n 0,75% (al wil het nieuwe kabinet verlagen naar 0,6%). De hypotheekrenteaftrek wordt berekend door het eigenwoningforfait af te trekken van de hypotheekrente die je jaarlijks betaalt, en van dat bedrag mag je ook weer een gedeelte aftrekken van de belasting. Als je je huis helemaal hebt afgelost, moet je de eigenwoninforfait optellen bij je inkomsten en er belasting over betalen. De wet-Hillen voorkomt dat laatste.

Een groot verschil

Wat werd er nog meer duidelijk over de groep die gebruikmaakte van wet-Hillen? Het blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de hoofdkostwinner van de huishoudens die gebruikmaakten van de vrijstelling 68 jaar of ouder is, daarbij is de helft ook daadwerkelijk 68 jaar of ouder. Ook blijkt het dat de groep die gebruikmaakt van de regeling een beduidend hoger doorsnee vermogen heeft (81 duizend euro) dan diegenen die hun huis nog niet hebben afgelost (27 duizend euro). Het verschil is het grootst in de leeftijdscategorie 50-54, en neemt daarna ietsje af, maar blijft grotendeels bestaan.

1,6 miljard

Het totaalbedrag dat werd betaald aan vrijstellingen door de wet-Hillen bedroeg in 2016 ruim 1,6 miljard euro. Dit kwam voor de vrijstellinggebruikers uit op een doorsnee bedrag van €1470 per huishouden. Dit bedrag werd dan afgetrokken van het bruto inkomen en het werkelijke belastingvoordeel werd dan bepaald door het geldende marginale belastingtarief.

Nog even kan de – veelal vermogende – 22% met een eigen huis én een vrijstelling, genieten van het voordeel van de wet-Hillen. Vanaf 2019 wordt de regeling langzaam, in 30 jaar afgebouwd.

 

Het CBS maakte zelf een filmpje met meer details en resultaten van het hierboven besproken onderzoek:

Auteur: Francis Boer

Over hypotheken

Meeneemfaciliteit

Dit is de mogelijkheid om een hypotheek mee te nemen bij verhuizing naar een andere woning. U heeft dan de mogelijkheid een lage rente mee te nemen naar uw nieuwe …