Wat gaat er met gebeuren met de DSB hypotheken?

14 oktober 2009

HOUTEN – NU de DSB Bank onder curatele is gesteld, vragen veel mensen zich af wat er met hun DSB-hypotheek gaat gebeuren. Dit is momenteel nog niet bekend, maar het betekent echter niet dat deze personen vanaf nu gratis kunnen wonen, want men dient de hypotheeklasten gewoon te blijven betalen.

In de voorwaarden van veel hypotheken is opgenomen dat een hypotheek opgeëist kan worden bij een faillissement van de geldverstrekker. De curator zal zich waarschijnlijk niet beroepen op deze bepaling, omdat het niet voor alle klanten mogelijk zal zijn om een hypotheek van een andere bank te krijgen en zij dan ook voor extra kosten komen te staan.

De verwachting is dat de hypotheken overgenomen zullen worden door een andere geldverstrekker. Die geldverstrekker betaalt een bedrag voor de hypotheekportefeuille, waarmee de curator de schuldeisers van DSB Bank weer kan vergoeden.

Banken zullen echter pas hypotheken overnemen als zij weten óf en wat voor claims er nog volgen van gedupeerde klanten. Die claims zijn afhankelijk van de hoogte van de provisies die de DSB Bank klanten in rekening heeft gebracht. De bewindvoerders zullen nagaan welk deel van de verkochte koopsompolissen verkocht zijn met een buitensporig hoge provisie. Wanneer dit in kaart is gebracht, kan de hypotheekportefeuille van DSB verkocht worden aan andere banken. De overnameprijs van de hypotheekportefeuille zal lager zijn naarmate er meer claims zijn.

De overname zal niets veranderen aan de hypotheekverplichting van de consument. Voor u als klant blijven waarschijnlijk gewoon de huidige afspraken rondom de hypotheek gelden. Een bank kan ook niet eenzijdig de voorwaarden van de hypotheek veranderen als deze eigenaar wordt van de hypotheken van DSB.

Verrekening spaartegoeden
Spaartegoeden bij de DSB Bank kunnen worden weggestreept tegen een deel van de hypotheekschuld. Bij het toepassen van de depositogarantieregeling wordt er in principe eerst bekeken of er spaargelden verrekend kunnen worden met openstaande schulden bij dezelfde instelling, zoals hypotheken.

Het is niet zeker of dat in dit geval ook zal gebeuren, maar het zou zeer nadelig zijn voor de klanten van DSB Bank die er een hypotheek en een spaarrekening hebben. Doordat er een deel van de hypotheek met eigen geld wordt afgelost, zal de hypotheekrenteaftrek worden beperkt. Volgens de bijleenregeling kan dat dan niet in een later stadium weer fiscaal aftrekbaar opgenomen worden. Daarnaast had men waarschijnlijk een andere bestemming voor het spaargeld en kan er dan niet meer vrij over beschikken.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Spaarbeleggingshypotheek

Bij een spaarbeleggingshypotheek kan zowel worden gespaard (zoals bij een spaarhypotheek) als worden belegd (zoals bij een beleggingshypotheek) binnen de levensverzekering. De verhouding tussen beide kan naar eigen inzicht worden …