Klik hier om WhatsApp te openen

Wat gaat er met de nieuwe regering veranderen op de woningmarkt?

17 december 2021


De crisis op de woningmarkt gaat stevig worden aangepakt: de jaarlijkse bouwdoelstelling gaat van 75.000 woningen naar 100.000, er komt een nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO), de jubelton wordt afgeschaft, maar aan de hypotheekrenteaftrek wordt niet getornd.

Eigen minister

Recent zijn de plannen van het nieuwe kabinet gedeeld, die de oververhitte woningmarkt op allerlei manieren wil afkoelen. De gemaakte plannen worden uitgevoerd door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dit was eerder een departement dat onder het ministerie van Binnenlandse Zaken viel, maar het heeft inmiddels zo’n complexe taak dat het (weer) een eigen minister en ministerie ‘verdient’.

Infrastructuur nieuwbouwprojecten

Hoe gaat de woningcrisis worden aangepakt? In de eerste plaats door miljarden euro’s te investeren in de infrastructuur rondom nieuwbouwprojecten: de komende vijf jaar maar liefst €3,7 miljard. Daarnaast wordt er nog €100 miljoen uit het gemeentefonds gehaald voor deze woningbouwimpuls. Met deze subsidieregeling moeten gemeenten snel aan de slag kunnen met bouwen.

Betaalbare woningen

Wat voor huizen moeten er dan worden gebouwd? Daar is het coalitieakkoord heel duidelijk over: tweederde van de te bouwen woningen moet betaalbaar zijn, dus vallen  onder de Nationale Hypotheek Garantie-grens van (op dit moment) €355.000. Verder is er speciale aandacht voor starters, senioren en ‘spoedzoekers’. Die laatste groep bestaat uit bijvoorbeeld daklozen en arbeidsmigranten, waar jaarlijks zo’n 15.000 tijdelijke huizen voor moeten worden gerealiseerd.

Verhuurderheffing omlaag

Het kabinet wil daarnaast bindende afspraken maken met woningcorporaties wat betreft nieuwbouw. In ruil daarvoor wordt de door corporaties zo gehate verhuurderheffing omlaag gebracht en uiteindelijk afgeschaft. Vanaf 2023 wordt de belastingheffing op sociale huurhuizen met €470 miljoen verlaagd. Pas in 2025 wordt de complete heffing (van €1,7 miljard) afgeschaft.

Er zijn meer dingen die worden afgeschaft, bijvoorbeeld de ‘jubelton’. Ouders kunnen op het moment tot een ton belastingvrij schenken aan hun woningkopende kinderen. Dit gaat verdwijnen. Tegelijkertijd wil het nieuwe kabinet een soort huurprijsbescherming invoeren voor middeldure huizen in de vrije sector, zodat een woning (huur of koop), betaalbaarder wordt voor de starter.

Meer overdrachtsbelasting beleggers

Naast de huurprijsbescherming gaat er nog iets veranderen voor huisjesmelkers en beleggers op de woningmarkt: als je een huis koopt waar je niet gaat wonen, moet je straks 9% in plaats van 8% overdrachtsbelasting betalen. Ook dit moet starters een betere positie opleveren op de (koop)woningmarkt.

Tot slot is het wel verrassend dat de hypotheekrenteaftrek niet wordt afgeschaft of verder afgebouwd. Zowel ChristenUnie als D66 had dit punt in hun partijprogramma staan. De huiseigenaar heeft de komende jaren door deze aftrek nog steeds een groot financieel voordeel ten opzichte van de huurder.

Auteur: Francis Boer