Waarborgfonds wil verlenging van ruimere NHG.

2 juni 2010

Als het aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) ligt, moeten kopers van duurdere huizen ook in 2011 een Nationale Hypotheekgarantie kunnen krijgen. Het gaat hier om huizen tussen €265.000 en €350.000. Hypotheekgaranties worden verstrekt door de stichting WEW.

Onderzoek wijst uit dat er gretig gebruik wordt gemaakt van de verruiming. De garantieregeling betekent voor veel huizenkopers lagere rentelasten en een groter gemak bij het regelen van de hypotheek, dit omdat de lening wordt gewaarborgd. De tijdelijke verruiming werd als crisismaatregel geïntroduceerd en loopt eind dit jaar af. WEW-directeur Karel Schiffer zal het nieuw te vormen kabinet straks vragen om de verruiming met een jaar de verlengen.

Uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat kopers flink gebruik hebben gemaakt van de verruimde Nationale Hypotheekgarantie. In de drie kwartalen sinds 1 juli 2009 ligt het totaal aantal NHG’s circa 66.000 hoger. Dit betekent een stijging van 50% in vergelijking met 2008. Van deze 66.000 vielen ongeveer 8.000 NHG’s in het hogere prijssegment, wat neer komt op 12% van het totaal aantal verstrekte NHG’s.

Zonder de verruiming was het aantal verstrekte NHG’s 12% lager was geweest. Dat stelt Dirk Brounen, hoogleraar finance en real estate aan de Erasmus Universiteit. De verhoging van de NHG-kostengrens heeft de betaalbaarheid en de bereikbaarheid van de woningmarkt aanzienlijk vergroot. Volgens Brounen is de NHG dan ook een goed instrument om liquiditeit te verschaffen in een woningmarkt die kampt met vraaguitval.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is wel te spreken over de onderzoeksresultaten en het pleidooi van Schiffer. Volgens een NVB-woordvoerder is er van hun kant geen weerstand tegen een eventuele verlenging van de verruiming. Bij financiering van een koopwoning met NHG hoeven banken nauwelijks reserves aan te houden op hun balans.

Brigitte van de Burg, die namens de VVD in de Tweedekamer zit, is enthousiast over het plan om de verruiming te verlengen. In 2009 heeft Van der Burg zich sterk gemaakt in de Kamer voor de verhoging van de NHG-kostengrens. Haar motie om de NHG-garantie te verhogen werd toen in eerste instantie genegeerd door het kabinet. Onder druk van de Kamer is het kabinet in juni 2009 alsnog overgegaan tot verhoging.  De positieve onderzoeksresultaten stemmen Van de Burg dan ook erg tevreden: ‘Het werkt dus’.

 

Bron: Vereniging Eigen Huis

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Vuistpand

Bij vuistpand wordt de zaak overgedragen aan de pandhouder of een derde. Het vuistpand kan rechtsgeldig gevestigd worden als er een pandovereenkomst is en het pand uit de macht van …