VVD eist opheldering rond NHG-norm

9 augustus 2011

HOUTEN – Door de VVD is opheldering geëist van minster Jan Kees de Jager (financiën) omtrent de beperkingen die banken zouden opleggen bij het verstrekken van hypotheken onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze hypotheken zouden in theorie buiten de strengere regels ter voorkoming van overkreditering vallen, maar dit blijkt in praktijk niet het geval te zijn.

De nieuwe gedragscode beperkt de hoogte van de hypotheek tot 106% van de waarde van de woning. De norm voor NGH-hypotheken zal echter met 108% ongewijzigd blijven. Dit laatste is in praktijk dikwijls niet het geval, zo bemerkt Tweede Kamerlid voor de VVD Matthijs Huizing. De VVD vindt het onjuist dat banken de NHG-norm van 108% naast zich neerleggen en de strengere norm van 106% hanteren. “Bij woningen onder de Nationale Hypotheek Garantie staat immers het waarborgfonds garant voor de terugbetaling van het hypotheekbedrag aan de geldverstrekker.” aldus Huizing, die tevens benadrukt dat de banken momenteel niet handelen volgens de gemaakte afspreken in een Kamerdebat in mei over deze kwestie. “Tijdens dat debat was geen sprake van aanpassing van de NHG-norm naar 106%.” Volgens hem hebben de geldverstrekkers vlak voor de invoering van de gedragscode per 1 augustus plots ook de NHG-norm aangepast.

 

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Rentevastperiode

De hypotheekrente wordt bij het afsluiten van de hypotheek voor een bepaalde periode overeengekomen (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar). Na deze rentevaste periode wordt de rente op de renteherzieningsdatum aangepast …