Vraag week 23: “Voor wie is de woonlastenfaciliteit bedoeld en wat houdt het precies in?”

4 juni 2009

De woonlastenfaciliteit, afgekort WLF, is een regeling die beschikbaar is voor mensen met een hypotheek op basis van NHG, die in de betalingsproblemen dreigen te komen.

Het is een tijdelijke extra borgstelling bovenop die van uw huidige NHG-hypotheek, waarmee geprobeerd wordt een gedwongen verkoop van uw woning te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken.

Wanneer u een hypotheek met NHG heeft en u als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of het overlijden van uw partner in de betalingsproblemen bent geraakt, waardoor u tijdelijk niet meer in staat bent uw woonlasten te betalen, kunt u in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit.

Uw geldverstrekker kan door middel van een rekenmodel toetsen welk deel van uw hypotheeklast u met uw huidige inkomen maximaal kunt betalen. Het gedeelte van de hypotheeklast dat u nog wel kunt betalen, dient u ook daadwerkelijk te betalen. Het gedeelte van de woonlasten dat u nu niet meer kunt betalen, mag u laten oplopen tot maximaal 9% van de hypotheek met NHG. Overigens dient u dit bedrag later weer terug te betalen aan uw geldgever, waarmee u een terugbetalingsregeling afspreekt.

Het is vanaf 1 juli 2009 mogelijk om gebruik te maken van de Woonlastenfaciliteit. Wilt u meer weten over de regeling neem dan contact op met uw geldverstrekker. De geldverstrekker kan voor u bepalen of het mogelijk is om gebruik te maken van deze regeling.

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Legator

De legator is de erflater die het testament heeft opgemaakt.