Vraag van de maand oktober: “Wat is een starterslening?”

8 oktober 2009

Een starterslening is een lening die wordt verstrekt door gemeenten om het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te overbruggen. Met behulp van de starterslening wordt het mogelijk gemaakt om een eerste eigen woning kopen, die u alleen (nog) niet zou kunnen betalen.

De voorwaarden voor verstrekking van de lening worden door de gemeenten die de starterslening verstrekken zelf bepaald. Zo kan een gemeente er voor kiezen om de starterslening alleen in te zetten voor een bepaald nieuwbouwproject. Een voorwaarde waar in ieder geval aan voldaan moet worden is het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie. Verder is de starterslening alleen bedoeld voor de aankoop van de eerste woning. De starterslening kan niet worden gebruikt om bestaande leningen over te sluiten.

SVn, stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, verstrekt, namens de gemeente, de starterslening. Ook verzorgt SVn de afhandeling en de administratie van de leningen. Men leent dus via SVn.

De hoogte van de starterslening is afhankelijk van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente. De starterslening heeft een rentevastperiode van 15 jaar en een maximale looptijd van 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de starterslening. SVn rekent wel 1,5% afsluitkosten over de starterslening. Deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Na het derde jaar gaat u wel rente en aflossing betalen als uw inkomen voldoende gestegen is. Wanneer dit niet het geval is, dan kunt u bij SVn een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft.

De totale financiering van uw huis bestaat uit een normale hypotheek en als aanvulling daarop de starterslening. De normale hypotheek moet een rentevastperiode hebben van minimaal 10 jaar en kunt u afsluiten bij een geldverstrekker naar keuze. De starterslening sluit u af bij SVn.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een starterslening?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Serviceflat

Een serviceflat is een flat waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van centrale voorzieningen en diensten zoals een huismeester, medische hulp en een maaltijdservice.