Vraag van de maand januari: Wat betekent een verhoogde inschrijving op mijn hypotheek?

28 januari 2010

Op het moment dat u een hypotheek wilt gaan sluiten dan zal uw adviseur u vragen of u een verhoogde inschrijving wenst op uw aangevraagde lening.

Zowel bij aankoop als oversluiting van uw huidige hypotheek kunt u alvast rekening houden met mogelijk toekomstige uitgaven voor bijvoorbeeld verbouwingen, echt-scheiding of de afkoop van erfpacht. In plaats van het door u benodigde hypotheek-bedrag laat u door de notaris een hoger bedrag inschrijven in de hypotheekregisters.

Het voordeel van de hoge inschrijving is dat u bij een toekomstige hypotheekverhoging binnen het bedrag van de hoge inschrijving, niet meer langs de notaris hoeft om deze verhoging in de hypotheekregisters te laten inschrijven. U kunt de hypotheek zoals dat heet dan onderhands verhogen bij uw eigen bank, waardoor u de notariskosten uitspaart.

Probeer het bedrag zo mogelijk te beperken tot de kosten die u echt wilt gaan maken. Het enige risico dat aan een hoge inschrijving kleeft, is dat u ooit een tweede hypotheek bij een andere geldverstrekker zou willen afsluiten dan kan de hoge inschrijving bij de eerste geldverstrekker eventueel een belemmering vormen, doordat het bedrag van de hoge inschrijving wordt aangemerkt als zijnde uw aanwezige hypotheek, ook al is het bedrag van de hoge inschrijving nooit aan u uitbetaald!

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Vrije verkoopwaarde

De vrije verkoopwaarde is de waarde in het normale handelsverkeer wanneer de woning niet verhuurd is en leeg wordt opgeleverd (‘vrij van huur en gebruik’). De vrije verkoopwaarde wordt ook …