Voor herstel woningmarkt is prijsdaling nodig

9 juli 2009

HOUTEN – In het tweede kwartaal van dit jaar is de woningmarkt nauwelijks verbeterd. De verkoopprijs is afgenomen, het aantal verkochte woningen daalt en er staan meer woningen te koop. De enige oplossing voor de vastgelopen woningmarkt is de prijzen te verlagen met zo’n tien procent. “Wie zijn huis kwijt wil zal genoegen moeten nemen met minder winst of zelfs zijn verlies moeten nemen.”

De website Woonnieuws stelt dit op basis van eigen analyse. Er zijn twee belangrijke redenen voor de stagnatie van de woningmarkt volgens woordvoerder Rob Keijzer. “Veel huizenkopers durven niet omdat zij onzeker zijn over de verkoop van hun eigen woning. zij die wel durven, constateren dat de banken minder hypoheek geven.” Sinds dit jaar hanteren banken de strikte regels die zijn vastgesteld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze regels moeten voorkomen dat mensen een te hoge hypotheek afsluiten.

Een forse prijsverlaging van de woningen is volgens Woonnieuws de enige oplossing om de  markt weer op gang te krijgen. Cijfers over het woningaanbod wijzen hier echter nog niet op. “Uit ons onderzoek blijkt dat het aantal aangeboden woningen opnieuw is toegenomen, tot 211.400 woningen. De vraagprijs is in het tweede kwartaal echter vrijwel gelijk gebleven. Woningverkopers prijzen zich daarmee uit de markt”, zegt Keijzer.

Volgens Keijzer zijn andere maatregelen ook welkom, maar zullen niet doorslaggevend zijn. Het Kabinet heeft per 1 juli de Nationale Hypotheek Garantie verhoogd, waardoor mensen een lagere rente kunnen krijgen en zijn verzekerd tegen de gevolgen van een gedwongen verkoop van de woning wanneer een woningeigenaar onverhoopt niet meer in staat is de hypotheeklasten te betalen. “Een mooie stap vanuit de overheid, maar niet voldoende om de markt weer op gang te krijgen”, denkt Keijzer. De huizenbezitters zullen dat zelf moeten doen.

Keijzer benadrukt wel de nadelige gevolgen van een algehele prijsdaling. “De woning is het onderpand voor de verstrekte lening. Banken kijken bij het oversluiten van een hypotheek of het onderpan nog voldoende waard is. Als huizen te veel in waarde dalen kan het onderpand te weinig zijn.”

Bron: Real estate magazine

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Kwaliteitsverklaring

Een kwaliteitsverklaring is een schriftelijk bewijs waaruit blijkt dat een bouwstof voldoet aan het Bouwstoffenbesluit, mits het wordt toegepast op de wijze zoals in de verklaring staat aangegeven. Deze verklaring …