Volledig aflossen gedurende looptijd niet langer verplicht

21 februari 2013

HOUTEN – Vorige week werd door het kabinet een nieuw woonakkoord gesloten. De wijzigingen die dit akkoord met zich meebrengt ten opzichte van eerder gestelde regels bleken niet wereldschokkend, maar bieden wel degelijk meer mogelijkheden voor huiseigenaren met een hypotheek. Deze week meer toelichting over het hoe en wat achter de mogelijkheid van een extra lening naast de hypotheek.

Eerder besloot het kabinet dat de hypotheek volledig afgelost moest worden om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit verandert in principe niet, maar in het nieuwe akkoord is er wel ruimte gekomen voor het afsluiten van een extra lening naast de hypotheek.

Het volledig en annuitair aflossen van de hypotheek binnen 30 jaar blijft dus de norm, maar het afsluiten van een extra lening (t.w.v. maximaal 50% van de woningwaarde) schept een mogelijkheid om niet de hele hypotheek af te lossen tot het einde van de looptijd.

Voor de tweede lening kunnen huizenbezitters geen gebruik maken van hypotheekrenteaftrek. De hoogte van de renteaftrek die men krijgt op de eerste hypotheek neemt dus wel af gedurende de looptijd. De extra hypotheek sluit men af aan het begin van de hypotheek en zal langzaam oplopen wanneer de huiseigenaar deze gebruikt om de eerste hypotheek geleidelijk af te lossen.  Aan het einde van de looptijd zal deze tot maximaal 50% zijn afgelost. De tweede lening mag een looptijd hebben van 35 jaar, waardoor men dan nog 5 jaar heeft om deze vervolgens af te lossen.

Deze constructie zal huiseigenaren minder kosten opleveren in de beginjaren van de hypotheek. Aan het einde echter, zullen de kosten van de hypotheek hoger uitvallen.

Hoe denkt u over deze nieuwe mogelijkheid? Zou het voor u een goede optie zijn om minder kosten te hebben in de beginjaren van de hypotheek, maar uiteindelijk meer geld kwijt te zijn wanneer u hier gebruikt van maakt? Laat uw mening klinken in een reactie op dit artikel, of praat mee op onze Facebook-pagina!

Bron: Telegraaf

Auteur: Youri Zwanepol

Over hypotheken

Kindsdelen

Het kindsdeel is het deel van de erfenis waar de kinderen volgens de wettelijke verdeling recht op hebben. De kinderen en de echtgenoot of geregisteerde partner erven een gelijk deel. …