Offerte aanvragen
Gratis telefonisch advies 030 - 237 44 88

Voel jij je veilig in je eigen buurt?

Voel jij je veilig in je eigen buurt?
3 mei 2017

Voel jij je wel eens onveilig in je eigen buurt? Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, heeft onderzoek gedaan via de Veiligheidsmonitor 2016. En wat blijkt? Niet-westerse inwoners schatten de kans om slachtoffer te worden hoger in en zijn vaker slachtoffer dan inwoners met een Nederlandse achtergrond. Bijna een kwart van de inwoners met een niet-westerse achtergrond gaf in 2016 aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Bij degenen met een Nederlandse achtergrond was dat 15 procent.

Woninginbraak

Personen met een niet-westerse achtergrond gaven in de Veiligheidsmonitor aan vaker het slachtoffer te zijn van vermogensdelicten, zoals woninginbraak of beroving. In 2016 kreeg 16 procent van de inwoners met een niet-westerse achtergrond hiermee te maken, tegen 11 procent van degenen met een Nederlandse achtergrond. Bij het slachtofferschap van gewelds- en vandalismedelicten zijn er geen verschillen naar achtergrond. De groep met een niet-westerse achtergrond telt naar verhouding meer jongeren dan die met een Nederlandse achtergrond. Jongeren zijn vaker slachtoffer van criminaliteit dan andere inwoners van Nederland. Wanneer rekening wordt gehouden met leeftijd, blijven de verschillen echter overeind.

Veiligheidsbeleving

Personen met een niet-westerse achtergrond waren niet alleen vaker slachtoffer, en gaven zichzelf een hogere kans om slachtoffer te worden, ze voelden zich ook vaker onveilig en vertoonden vaker mijdingsgedrag. Ook hier is leeftijd geen verklarende factor. Van de niet-westerse personen gaf 24 procent aan zich vorig jaar wel eens onveilig te hebben gevoeld in de eigen buurt, tegen 15 procent van degenen met een Nederlandse achtergrond. Ook ’s avonds op straat en ’s avonds alleen thuis ervoeren ze vaker onveiligheidsgevoelens. Van hen deed 12 procent ’s avonds vaak de deur niet open omdat ze het niet veilig vonden, tegen 8 procent van de personen met een Nederlandse achtergrond. Ook maakten ze vaker een omweg om onveilige plekken te vermijden.

Blijf op de hoogte van de laatste rentewijzigingen

Meld u aan voor onze rentealerts.

Meer nieuws

Aantal woningen dat ‘onder water’ staat neemt af
Daling van gemiddelde WOZ-waarde Nederlandse woningen
Jonge single droomt van koophuis

Houten – Uit onderzoek van Delta Lloyd blijkt dat 60 procent van de singles denkt dat het hebben van een koopwoning hen gelukkiger zal maken. Een koopwoning brengt volgens de … lees meer

Eerst halfjaar minder oversluitingen
Aantal woningverkopen flink gestegen in juni
Duidelijkheid omtrent hypotheekrenteaftrek

HOUTEN – Deze week beantwoordde Staatssecretaris van Financiën Frans Weekers enkele vragen omtrent de maximale looptijd van een nieuwe annuïtaire hypotheek ten opzichte van de resterende periode van renteaftrek. Hiermee … lees meer

Over hypotheken

Verzekerde

De verzekerde is de persoon op wiens leven een overeenkomst gesloten wordt. De uitkering is afhankelijk van het in leven zijn van de verzekerde. Een verzekering kan op meerdere levens …